Ympäristö

Ilmastonmuutos uhkaa vehnäntuotantoa

Maapallon lämpenemisestä johtuvien, poikkeuksellisten sääilmiöiden yleistyminen uhkaa Euroopan vehnäntuotantoalueita. Satotappioiden vaikutukset olisivat maailmanlaajuisia, sillä Eurooppa tuottaa lähes kolmanneksen maailman vehnästä.
Kari Salonen

Euroopan vehnäntuotantoalueet joutuvat tulevaisuudessa varautumaan aiempaa suurempiin satotappioihin, tiedotetaan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT).

Todennäköisyys useiden poikkeuksellisten ilmiöiden esiintymiseen saman vuodenajan aikana kasvaa jyrkästi vuosisadan puoliväliin mennessä.

Eteläisessä Euroopassa maapallon lämpeneminen aiheuttaa lisääntyvää kuivuutta ja lämpöpiikkejä, pohjoisessa märkyyttä ja kylmyyttä etenkin kylvöaikaan.

”Viime vuosina olemme todistaneet poikkeuksellisten ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia viljantuotantoon tärkeillä maanviljelyalueilla. Nämä ilmiöt ovat olleet yksi tärkeimmistä syistä kasvavaan elintarvikepulaan ja elintarvikkeiden hintapiikkeihin”, toteaa MTT:n professori Reimund Rötter .

Rötter kollegoineen on uudessa tutkimuksessaan kartoittanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia vehnän viljelylle. Saatua tietoa voidaan hyödyntää sopeuttamisstrategioiden suunnittelussa.

”Tutkimuksen ja maatalouspoliittisten päätösten pitäisi tukea vehnän lajikkeiden monimuotoista kehittämistä ja mallinnusta, jotta markkinoille saadaan kehitettyä tulevaisuuden ympäristöihin soveltuvia, erityyppisiä vehnälajikkeita”, Rötter toteaa.

Projektissa kehitettyä menetelmää voidaan soveltaa myös muiden viljelykasvien riskien arvioinnissa.

Euroopassa tehdään parhaillaan alueellisia pilottitutkimuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä ruoantuotannon ja viljelytapojen sopeuttamisesta tulevaisuuden ilmastoon.

Suomen alueellista tutkimusta tehdään Pohjois-Savossa.

Lue lisää