Ympäristö

Ilveksen pyynti kohdentuu etelään ja sisä-Suomeen

Ilveksen pyyntiin myönnettiin 503 lupaa poronhoitoalueen eteläpuolelle. Lupia suunnataan erityisesti Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen sekä Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen.
Pekka Fali

Suomen riistakeskus myönsi ilveskannan sääntelyyn poikkeuslupia poronhoitoalueen eteläpuolelle. Riistakeskuksen tiedotteen mukaan lupia annetaan 503, kun viime syksynä niitä myönnettin 548.

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut säännöksiä niin, että poronhoitoalueen ulkopuolella Suomi on jaettu itäiseen ja läntiseen metsästysalueeseen.

Luvat on kohdennettu alueille, joissa niitä elää eniten. Riistakeskuksen mukaan luvissa painotetaan idässä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen aluetoimistojen alueita ja lännessä Varsinais-Suomen ja Etelä-Hämeen aluetoimistojen alueita.

Riistakeskus suosittaa lisäksi luvansaajille, että pyynti kohdistettaisiin ensisijaisesti asutuksen lähellä liikkuviin tai vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. Näin ilvekset pysyisivät arkoina ihmistä ja asutusta kohtaan.

Ilveskanta on viime vuosina jatkanut poikkeuslupien lisäämisestä huolimatta kasvuaan. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) arvioi, että Suomessa elää 2700–2900 yli vuoden ikäistä ilvestä. Viime vuonna vastaava arvio oli 2500–2800.

Ilveskanta pystytään arvioimaan entistä tarkemmin, koska viime vuosina on järjestetty laajoilla alueilla lumijälkilaskentoja riistakeskuksen ja RKTL:n yhteistyönä. Laskentoihin on osallistunut vuosittain tuhansia metsästäjiä ja muita vapaaehtoisia.

Poronhoitoalueelle Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat aiemmin, sillä pyynti alkoi jo lokakuun alussa.

Lue lisää

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Lukijalta: Miksi kokemusperäistä tietoa ei uskota? Sudet tulevat ruuan perässä Venäjältä Suomeen kuten ennenkin

Susisaagan tyhmin vaihe alkaa nyt

Hanhilupien käsittelyn siirtämisestä lännestä itään ei ole päätetty – selvityksen poikkeuslupien käsittelystä pitäisi valmistua ensi vuonna helmikuun lopussa