Ympäristö

Järvilohen turvaaminen pääsi mukaan Suomi 100 -ohjelmaan

Saimaan lohikalojen ystävät ry halusi juhlavuoden ohjelmaan tavoitteen turvata äärimmäisen uhanalainen sisävesien kala.
Ari Nakari
Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu 64. leveysasteen eteläpuolisissa sisävesissä. Tämän vuoden alusta alkaen vähintään 1-vuotiaana istutettujen taimenten rasvaevät on leikattava pois. Rasvaeväleikatun taimenen yleinen alamitta on 50 senttiä.

Järvilohen säilyminen Saimaan vesistössä on ollut yli 40 vuotta kalanviljelyn ja istutusten varassa. Järvilohikannan elvyttämisen eteen tehdään paljon työtä monella eri taholla, mutta viime vuosien istutustulokset ovat kuitenkin olleet heikkoja.

Nykyiset, pelkkään viljelykiertoon perustuvat toimet eivät riitä turvaaman järvilohen tulevaisuutta tuottavana ja elinkelpoisena kantana.

Järvilohen säilyttämisen keinovalikoimaa onkin saatava laajennettua, katsoo Saimaan lohikalojen ystävät ry.

Yhdistyksen suojeluhanke hyväksyttiin yhdeksi 100-vuotisjuhlan ohjelmista.

Järvilohi tunnetaan myös nimellä saimaanlohi. Kala on Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntakala.

Hankkeen ensisijainen tarkoitus on turvata saimaanlohen elinvoimaisuus niissä vesistöissä, missä se luonnostaan elää ja voi hyvin.

Elinvoimaisuutta turvataan tiedotuksella, emolohikalojen pyynnillä Pielisjoen Kuurnan padon alapuolelta, lohikalojen siirtoistutuksilla Saimaan vesistöön, Pielisjoelle sekä Ala-Koitajoelle sekä salakalastuksen valvonnalla erityisesti Kuurnan padon alapuolella.

Tämän lisäksi yhdistys osallistuu Pielisjoen vesistössä tapahtuviin kunnostustoimiin, mikäli esimerkiksi kalaportaat päätetään rakentaa Kuurnan padon ohittamiseen.

Saimaan lohikalojen ystävät ry:n kotipaikka on Rääkkylä ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Kari Kulmala (ps). Yhdistyksen pääasiallisena tarkoituksena on turvata lohikalojen elinvoimaisuus siten, että lohia voidaan kalastaa myös jatkossa.

Yhdistykseen kuuluu ammattikalastajia, kalastusoppaita, matkailuyrittäjiä, tutkijoita, uistimen tekijöitä, virkistyskalastajia sekä muita saimaanlohen ja järvitaimenen elinvoimaisuuden parantamisesta kiinnostuneita henkilöitä.

Lue lisää

Kalatien ansiosta yli 60-senttiset sukukypsät taimenet ovat päässeet jatkamaan nousuvaellustaan ohi Fortumin Leppikosken vesivoimalaitoksen Paltamossa

Yle uutiset: Hiitolanjoen koskien vapauttamisesta saatuja oppeja viedään nyt muualle Suomeen

Maailman parhaat perhokalastajat koolla Kuusamossa – perhokalastuksen MM-kilpailuihin joukkueita 13 maasta

Yle uutiset: Sonkajärven Laakajokeen ja Joroisten Huutokoskeen istutettiin satoja erittäin uhanalaisen järvitaimenen poikasia