Ympäristö

Joka toinen linnustaja sai teeren viime vuonna

Viime vuonna metsäkanalintuja tavoitteli 123 000 metsästäjää. Heistä suunnilleen joka toinen onnistui saalistamaan teeren, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Rktl) kertoo.

Viime vuonna teeriä saalistettiin 202 000. Keskimääräinen saalis oli kolme teertä, sillä kokonaissaalis jakautui 67 000 metsästäjälle.

Metsäjäniksiä sai saaliikseen 57 000 metsästäjää, 54 000 onnistui sinisorsien pyynnissä.

Sepelkyyhkyjä sai 27 000 metsästäjää. Heidän keskimääräinen saaliinsa oli lähes kymmenen kyyhkyä.

Jahdissa kävi viime vuonna 213 000 metsästäjää, saman verran kuin vuonna 2012.

Hirvieläimiä tavoitteli 110 000, pienriistaa 188 000 metsästäjää. Kolme pienriistan metsästäjää neljästä sai saalista.

Eniten ammuttiin sinisorsia, 282 000, toiseksi eniten sepelkyyhkyjä, 261 000.

Metsäkanalinnuista teerten lisäksi metsästettiin 76 000 pyytä, 51 000 metsoa ja 28 000 riekkoa.

Vesilintusaalis on vuosittain noin puoli miljoonaa lintua. Niistä noin puolet on sinisorsia. Vuonna 2013 saatiin sinisorsien lisäksi 124 000 tavia, 42 000 telkkää ja 36 000 haapanaa.

Nisäkkäistä saalistettiin eniten metsäjäniksiä, 188 000 yksilöä. Rusakkosaalis oli 66 000. Supikoiria päätyi saaliiksi 157 000.

Hirviä ammuttiin 38 000, valkohäntäpeuroja 21 000. Niistä kertyi lihaa noin kuusi miljoonaa kiloa.

Vuoden 2013 riistasaaliin lihasaanto oli yhteensä noin seitsemän miljoonaa kiloa.

Tiedot perustuvat Rktl:n tilastojulkaisuun Metsästys 2013. Tiedot kerättiin metsästäjiltä postikyselynä tämän vuoden alussa.

Lue lisää

Pietikäinen: "Aika ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkaa loppua kesken"

Kaivostoiminnalle rajoituksia vaativa kansalaisaloite on etenemässä eduskuntaan: "Kaivostoiminnan pysyviä haitallisia ympäristövaikutuksia säädellään puutteellisesti"

Happikatoa torjuvat ilmastimet aloittavat taas työnsä Oulun Kuivasjärvellä – vettä kierrättävät laitteet pelastavat kalat mutta pilaavat jäät

Tuotantoeläinten antibioottiresistentit bakteerit ovat jo uhka ihmisille – nyt antibioottien kulutus eläintuotannossa vaikuttaa kääntyneen laskuun