Ympäristö

Kiertotalouden kärkihanke: Jäteveden fosforista ja typestä kierrätyslannoitetta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut kehitti ravinteiden keruuseen uuden menetelmän.
Jarkko Sirkiä
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo.

Hallitus on valinnut yhdeksi kiertotalouden kärkihankkeen osaksi fosforin ja typen talteenottomenetelmän. Talteen otetusta fosforista ja typestä voi tehdä esimerkiksi kierrätyslannoitetta.

Ravita-menetelmäksi nimetyn systeemin on kehittänyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä.

Ravita-menetelmä mahdollistaa HSY:n mukaan ravinteiden talteenoton suoraan jätevedestä puhdistusprosessin lopuksi. Menetelmää testataan pararikaa Ravita demo -hankkeessa, joka sai nyt hallituksen kärkihankerahoitusta.

Demon aikana Viikinmäen puhdistamolle rakennetaan koelaitos, jossa testataan markkinoille soveltuvan lopputuotteen tekoa.

Vastaavaa teknologiaa ei HSY:n mukaan ole käytössä missään muualla maailmassa. Perinteisesti jäteveden puhdistukseen käytetään biologis-kemiallista menetelmää, jonka lopputuotteena on edelleen mullaksi kompostoitavaa jätevesilietettä ja biokaasua.

HSY:n kehittämässä Ravita-menetelmässä ravinteet erotellaan suoraan jätevedestä ja kerätään talteen. Fosfori kerätään fosforihappona.

Kehittäjien mukaan ravinteita saadaan uudella menetelmällä talteen "selvästi enemmän" kuin muissa menetelmissä, ja talteen otettavaa määrää voidaan tarvittaessa myös säädellä.

Lopputuotteen vakuutetaan olevan myös puhdasta: se sisältää hyvin vähän orgaanisia epäpuhtauksia tai raskasmetalleja.

HSY:ssä uskotaan menetelmän tuovan kierrätysfosforin jatkohyödyntämiseen lannoitteena tai teollisuusprosesseissa tulee uusia mahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa samaan prosessiin voidaan yhdistää myös typen talteenotto. Tällöin keruutuotteesta voidaan HSY:n mukaan tuottaa korkeatasoista fosfori-typpilannoitetta.

"Merkittävä innovaatio kiertotaloudelle Ravitassa on korkeatasoisen kierrätysravinnetuotteen tuottamisen lisäksi saostuskemikaalin kierrätysmahdollisuus. Näin uuden saostuskemikaalin tarve on vain 5–10 prosenttia normaalista puhdistamoiden saostuskemikaalitarpeesta", kertoo vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred HSY:stä.

Ravita-menetelmää voidaan jatkossa hyödyntää erikokoisilla ja teknisesti erilaisilla puhdistamoilla.

Kiertotalouden kärkihanke on ympäristöministeriön rahoittama. Se jatkuu 31.12.2018 saakka.

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Lue myös: MT vieraili tutustumassa Viikinmäen puhdistamon ravinnekierrätykseen viime syksynä. Videolla HSY:n Mari Heinonen kertoo, mikä osa ravinteista saadaan talteen ja paljonko päätyy takaisin luontoon.

Lue lisää