Ympäristö

Kivennäismaiden tuhkalannoitus ei lisää puiden kasvua mutta vähentää puolukkasatoa

Metsäntutkija ihmettelee puheita kivennäismaiden tuhkalannoituksesta.
Jukka Pasonen
Tuhkalannoitus toimii turvemailla, mutta kivennäismailla se ei lisää puiden kasvua.

Eläkkeelle jäänyt metsäntutkija Teuvo Levula ihmettelee viimeaikaisia puheita tuhkalannoituksen ulottamisesta kivennäismaille. Hänen mukaansa Metsäntutkimuslaitos selvitti kivennäismaiden tuhkalannoitusta, eikä sillä havaittu myönteisiä vaikutuksia.

Turvemailla tuhkalannoituksella on saatu hyviä tuloksia, mutta kivennäismailla puiden kasvu ei ole lisääntynyt vastaavasti.

Tuhkalannoitus on myös laskenut kivennäismaiden puolukkasatoa.

Levulan mukaan kangasmaiden tuhkalannoitus tulee määrävälein otsikoihin. Useissa artikkeleissa on vihjailtu, että kankaillakin tuhka saattaisi lisätä puiden kasvua ja, että sillä olisi vaikutusta myös marjasatoihin.

"Työskentelin Metsäntutkimuslaitoksen maaosastolla 40 vuotta. Tein monia tuhkalannoituskokeita, taimikoista vanhoihin metsiin. Yhdessäkään kokeessa puuntuhka ei lisännyt runkopuun kasvua kangasmaalla. Ainoa puissa havaittu merkitsevä muutos oli neulasten mangaanipitoisuuden aleneminen."

Kokeissa tuhkalannoitus lisäsi sammaleiden ja vähensi varpujen peittävyyttä. Samalla puolukan sato aleni.

"Sen, ettei happamuuden väheneminen tai kivennäisraviteiden saatavuuden lisääminen lisää puiden kasvua kangasmailla, arvellaan johtuvan siitä, että puiden sienijuuret ovat sopeutuneet happamiin olosuhteisiin."

"Puolukkasadon pieneneneminen voisi johtua myös sienijuurten sopeutumattomuudesta. Puolukalla on samantapaiset sienijuuret kuin männyilläkin. Toisaalta kulotetuilla koealoilla puolukoita oli jopa eniten."

"Tähänkään ristiriitaan ei ole varmaa selitystä. Puolukan hyvä selviäminen palon jälkeen voi olla myös pitkän ajan sopeutuma. Metsäpaloja on ollut jääkauden jälkeen kymmeniä."

Metsäntutkimuksessa on viime aikoina kuljettu Levulan mukaan ekonomia edellä.

Taloudelliset asiat ovat kuitenkin enemmän ihmisten välisiä sopimuksia. Tuhkalannoituksen vaikutusten tapaiset ekologiset totuudet taas eivät ole sopimusasioita.

"Metsäluonnon ymmärtäminen on Suomen kaltaisessa metsätalousmaassa välttämätöntä. Vanhat pitkäaikaiset metsäkokeet tarjoaisivat hyvän pohjan ekologiselle tutkimukselle. Tällä hetkellä ekologisella tutkimuksella ei ole rahaa tai ymmärrystä niiden täysimittaiseen hyödyntämiseen", Levula murehtii.

Lue lisää

"Nyt puut kasvavat ihan eri tavalla" – Eemeli Piesala lannoitti metsänsä ja saa hiilensidontakorvausta lisäkasvusta

Maukas kaalisalaatti

Yle uutiset: Marjayhtiöt Polarica ja Kaskein Marja Oy:n yhdistyvät – tavoitteena on nostaa jalostusastetta entisestään

Lukijalta: "Osaran aukeilla" kunnostettiin Pohjois-Suomen metsät