Ympäristö

Lohen ja Itämeren silakan kalastuskiintiöitä kasvatetaan – meriankeriaan kalastus halutaan kieltää

Euroopan komissio julkaisi tänään ehdotuksensa ensi vuoden kalastuskiintiöiksi Itämerellä.
Seppo Samuli
Ankeriaskanta on ollut 1990-luvun lopulta alkaen historiallisen heikko, nyt lajin kalastus halutaan lopettaa. Kuvan ankeriaat on pyydetty Suomenlahdelta.

Komission ehdotuksen mukaan Itämeren keskiosien silakan, kilohailin ja pääaltaan lohikantojen saaliita voidaan lisätä ja läntisen Itämeren turskan kiintiö voidaan pitää ennallaan. Muiden kalakantojen osalta esitetään saaliiden pienentämistä. Komissio ehdottaa myös, että kaikki meriankeriaan kalastus kielletään Euroopan unionin vesialueilla vuonna 2018.

Suurin ensi vuodelle ehdotettu kalastuskiintiön korotus on neljänneksen korotus Itämeren keskiosien silakkakantaan. Tämän kannan vastuullinen hoito on jo viime vuosina tuottanut tulosta, linjaa komissio.

Läntisen Itämeren silakasta annettu tieteellinen lausunto puolestaan paljastaa, että kalakannassa on tapahtunut merkittävä muutos huonompaan. Tästä syystä komissio ehdottaa kiintiöön 54 prosentin vähennystä. Pohjanlahden silakan osalta komissio ehdottaa 50 prosentin vähennystä EU-maiden ja Euroopan parlamentin viime vuonna hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Läntisen Itämeren turska on merkittävä monille pienimuotoisen kalastuksen harjoittajille, ja sen kanta on ollut viime vuosina hyvin pieni. Vuodelle 2017 sallittuja saaliita pienennettiin yli puolella vuodesta 2016. Lisäksi asetettiin rauhoitusaikoja ja virkistyskalastuksen rajoituksia. Kanta on kuitenkin edelleen biologisesti turvallisen tason alapuolella.

Komissio katsoo, että nykyisiä turskan pyyntiä koskettavia rajoituksia on jatkettava, jotta varmistettaisiin nuorten turskien lisääntymismahdollisuudet ja sitä kautta kannan elpyminen.

Itäisen turskan osalta tieteellinen lausunto kehottaa vähentämään saaliita merkittävästi, koska kantaa koskevat tiedot ovat rajalliset ja tutkijat ovat havainneet kannan kasvun olevan hidasta. Tämän perusteella komissio ehdottaa varovaisuusperiaatteen mukaisesti saaliiden vähentämistä 28 prosentilla.

Itämeren pääaltaan lohikanta on tieteellisen lausunnon mukaan vakaa ja saaliita voidaan lisätä 11 prosentilla. Itämeren alueen jokiin palaavien kutukypsien kalojen määrä on noussut uuteen ennätykseen, ja Tornionjoen lohikanta on nyt maailman suurin.

Ankeriaan kanta on ollut 1990-luvun lopulta alkaen historiallisen heikko. EU:ssa päätettiin vuonna 2007 rajoituksista, joiden oli määrä mahdollistaa kannan elpyminen. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston toukokuussa 2017 antaman lausunnon mukaan nämä toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja kannan tila on edelleen kriittinen.

Komissio ehdottaa tästä syystä, että kaikki meriankeriaan kalastus kielletään EU:n vesialueilla Itämerellä vuonna 2018. Kielto koskisi sekä kaupallista että virkistyskalastusta. Kiellon perusteella myös kaikki tahattomasti pyydetyt ankeriaat olisi päästettävä vapaaksi heti.

WWF iloitsee ankeriaan kalastuskieltoesityksestä.

"Ankerias on uhanalaisista kalalajeistamme käytännössä ainoa, jota kalastuslakiin pari vuotta sitten tehty uudistus ei auttanut. Silloin maa- ja metsätalousministeriö vetosi siihen, että ankeriaan suojelu edellyttää laajempia kansainvälisiä toimia. Toivomme, että Suomi kantaa nyt vastuunsa ankeriaan suojelusta ja yhdessä muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa tukee komission tärkeää esitystä", kommentoi WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska

Ankerias on äärimmäisen uhanalainen kalalaji, jonka kanta on romahtanut viimeisen 30 vuoden aikana. Nykyisen ankeriaskannan arvioidaan olevan alle viisi prosenttia alkuperäisestä.

Lue lisää

Kalastus ei kaipaa uusia maksuja

Erä- ja luontokulttuurimuseo Kainuuseen

Tiesitkö nämä viisi hyvää syytä syödä silakkaa? Kalansyönnin terveyshyödyt ylittävät mahdolliset haitat

Korona ajoi kansan kalaan