Ympäristö

Lupaavia tuloksia: Jätevesifosforin kierrätykseen on kehitetty Suomessa uusi menetelmä

HSY haluaa ratkoa jätevesifosforin kierrättämisen Suomeen sopivalla tavalla. Helsingin Viikinmäessä testataan fosforin kierrättämistä jätevedestä fosforihapoksi, jolla on useita käyttökohteita.
Jarkko Sirkiä
Viikinmäen jätevesialtaista fosfori poistetaan saostamalla. Fosfori voidaan sen ansiosta kierrättää multaan ja kompostituotteisiin, mutta mukana voi kulkeutua haitallisia aineita.

Pääkaupunkiseudun vesihuollosta huolehtiva HSY kehittää järjestelmää fosforin erottamiseksi jäteveden lietteestä kustannuksiltaan järkevällä tavalla. Menetelmä sopii monenkokoisille suomalaisille jätevedenpuhdistamoille.

Fosfori poistetaan jätevedestä Suomessa yleisesti kemiallisesti lisäämällä jäteveden joukkoon ferrosulfaattia, jolloin fosfori saostuu jäännöslietteeseen. Siitä se päätyy kompostoinnin kautta mullaksi. Samalla mukana voi matkata myös pieniä määriä raskasmetalleja ja lääkejäämiä.

HSY:n jätevedenpuhdistusosaston vs. johtaja Mari Heinonen kertoo, että biologisiakin vaihtoehtoja on kehitetty. Niiden avulla ei kuitenkaan kyetä saavuttamaan nykyisiä ympäristölainsäädännön vaatimuksia fosforin poistosta, hän sanoo.

Vaikka HSY:n jätevedenpuhdistamo Helsingin Viikinmäessä on Pohjoismaiden suurin, valtaosa suomalaisista jätevedenpuhdistamoista on pieniä ja keskisuuria.

"Markkinoilla olevat muut vaihtoehdot eivät ole useimmissa maamme laitoksista jätevesimäärien ja käytettyjen menetelmien vuoksi järkeviä", Mari Heinonen toteaa.

Se nostaisi siis kierrätysravinteen hinnan liian korkeaksi.

HSY:ssä on lähdetty kehittämään niin fosforin kuin typen kierrätykseen omaa menetelmää, joka kantaa nimeä Ravita. Ensimmäiset kokeilut tehtiin vuosina 2014—2015 ympäristöministeriön ravinnekierto- eli Raki-ohjelman rahoituksella. Mukana on myös Jyväskylän yliopisto.

"Olemme Ravitassa vielä innovaation "protoiluasteella", mutta tulokset ovat lupaavia etenkin fosforin osalta", Heinonen sanoo.

Jätelietteeseen tai -tuhkaan sitoutuneen fosforin sijaan saantona on fosforihappoa, jolla on lannoiteteollisuuden lisäksi muitakin käyttökohteita.

HSY on hakenut mukaan hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin, joiden rahoituksenjako ratkeaa tulevan vuoden alussa.

"Aiomme jatkaa tämän kehittämistä joka tapauksessa", Heinonen vakuuttaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lannoitteiden raaka-aineiden hinnat kääntyivät laskuun poikkeuksellisen aikaisin

Näin toimii tutkimuksesta poikinut kiertotalousyritys: Fosfori saadaan talteen ja ihmisjätös palaa rahaksi

Raaka-aineet kasvun raja