Ympäristö

Matkailija maksaisi maisemasta ja monimuotoisuudesta

Ulkomaalainen matkailija olisi valmis maksamaan lähes 30 euroa ylimääräistä lomaviikostaan, jos uhanalaisten lajien kanta kasvaisi 10 prosenttia nykytilasta.
Suvi Niemi

KITTILÄ (MT) Pohjois-Suomen turistit arvostavat luonnon monimuotoisuuden ja peitteisen maiseman säilymistä.

Lapin metsätalouspäivillä Levillä pohdittiin mallia, jossa matkailija maksaisi esimerkiksi 10 euron suuruisen vapaaehtoisen tai pakollisen maksun saapuessaan lomakohteeseen. Maksu menisi yhteiseen rahastoon, josta maksettaisiin maanomistajille korvaus pehmeästä metsänkäsittelystä.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Ruka-Kuusamon alueella toteuttama kyselytutkimus selvitti, kuinka paljon matkailijat olisivat valmiita maksamaan maiseman ja monimuotoisuuden säilymisestä, hiilen sidonnasta ja vesien suojelusta.

Matkailijat olisivat valmiita maksamaan keskimäärin 10 euroa, jos uhanalaisten lajien kannat vahvistuisivat 10 prosentilla nykytilaan verrattuna. Ulkomaalaisten matkailijoiden kukkaronnyörit ovat löysemmällä kuin suomalaisten: Ulkomaalainen kävijä maksaisi kantojen vahvistumisesta 28 euroa lomaviikkoa kohden ja suomalainen vastaavasti 7 euroa.

Tuloksia esitteli professori Liisa Tyrväinen Metlasta.

Retkeilijä kavahtaa avohakkuita

”Luontomatkailun kasvu on lisännyt vaatimuksia ottaa ympäristö ja maisema paremmin huomioon metsien käsittelyssä”, Tyrväinen sanoo. Erityisesti avohakkuut ja voimakas maanmuokkaus ulkoilureittien lähistöllä häiritsevät ulkoilijoita.

Ulkomaalaiset matkailijat olisivat valmiita maksamaan keskimäärin 19 euroa ja suomalaiset 12 euroa, mikäli ulkoilureitin varrella maisemassa ei näkyisi lainkaan voimaperäisen metsänkäsittelyn jälkiä.

Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa viisivuotista hanketta, jossa tutkitaan uusia tapoja arvottaa ja luoda markkinoita metsien tuottamille hyödyille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Matkailu Suomessa kasvaa – nyt myös suomalaiset itse ovat kiinnostuneita vesistöistään

Lentoasemilla vilkas alkuvuosi – Rovaniemi kasvatti matkustajamääriä eniten

Suomen kesä on aliarvostettu luonnonvara