LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Ympäristö

Ministeriö jakoi silakkakiintiöt trooli- ja rysäkalastajille, jako saa kritiikkiä osakseen

”Uudet alalle tulleet yrittäjät ovat saaneet kohtuuttoman paljon hyötyä ja kiintiötä itselleen järjestelmään tehdyn viime hetken muutoksen vuoksi.”
Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvosto nosti sekä Pohjanlahden että Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiötä.

Merialueen kaupalliset kalastajat siirtyivät uuteen aikaan vuoden alusta alkaen. Kaupallisille kalastajille jaettiin yrityskohtaiset käyttöoikeudet silakan ja kilohailin kalastuskiintiöihin.

Kalastuskiintiöt perustuvat käyttöoikeuteen, joka on voimassa kymmenen vuotta. Kalastaja voi myydä tai vaihtaa oikeuden kiintiön käyttöön toiselle kaupalliselle kalastajalle.

Kiintiö on laskettu sen mukaan, kuinka paljon kukin yritys on kalastanut vuosien 2011–2015 aikana. Viiden vuoden aikajaksolta on valittu kolme parasta vuotta ja laskettu niiden keskiarvo.

Troolari Huovarin yrittäjä Seppo Partanen ei ole tyytyväinen silakkakiintiöönsä.

”Uudet alalle tulleet yrittäjät ovat saaneet kohtuuttoman paljon hyötyä ja kiintiötä itselleen järjestelmään tehdyn viime hetken muutoksen vuoksi.”

Partasen mielestä tasapuolinen ratkaisu olisi ollut sellainen, missä alalla pitempään olleet yrittäjät olisivat voineet valita viiden seurantavuoden historian sijaan myös viimeisen kalastusvuoden tai pari viimeisintä. Siis samoin perustein kuin uusien vähän aikaan alalla olleiden kiintiö laskettiin.

”Jos Huovarilla olisi aloitettu troolaus vuonna 2014 tai 2015, kiintiö olisi ollut selvästi nykyistä suurempi. Jos yritystoiminta olisi alkanut vasta 2016, kiintiö olisi ollut reilusti nykyistä suurempi”, Partanen kuvailee.

Uusien yrittäjien osalta on käytetty kertoimia, jos heillä ei ole ollut kalastushistoriaa kuin esimerkiksi yhden vuoden ajalta.

Partanen kertoo pärjäävänsä nykyi­sellä kiintiöllä, mutta sanoo, että kymmenen vuoden tähtäimellä tarkasteltuna kiintiön koko vaikuttaa hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa.

”Saatan ajaa nykyisen kalastuskaluston loppuun ja myydä kiintiöni aikanaan pois. Suuremman kiintiön turvin olisi uuteen kalustoon investointi voinut olla mielekästä. Onneksi yritykseni on velaton. Velallisen yrityksen yrittäjälle riskittömin vaihtoehto saattaisi olla kiintiön myyminen pois.”

Jotain hyvääkin Partanen kiintiössä näkee. Sen ansiosta silakan troolaajat voivat paremmin suunnitella kalastustaan.

Pohjanlahden silakkakiintiöön jaettiin 128 kaupalliselle kalas­tajalle siirrettävää käyttö­oikeutta. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä jaettiin oikeuksia 63 kalastajalle. Kilohailikiintiö meni 39 kalastajalle.

Ilman kiintiötä saa pyytää rysällä enintään kaksi tonnia silakkaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

THL: Yhä suuremmat silakat kelpaavat jatkossa vientiin – myrkkypitoisuudet laskussa Itämerellä

EU-ministerit päättivät itäisen turskan kalastuksen lopettamisesta – "Vastuullinen ja kestävä ratkaisu"

Jasper Pääkkösen suomalaisesta lohesta valmistettu nimikkokeitto käy kaupaksi niin hyvin, että sen tuotoista lahjoitetaan kalojen suojeluun 30 000 euroa