Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Portaali auttaa tunnistamaan katalat vieraslajit

Haitalliset vieraslajit, kuten etelänruttojuuri ja mustatäplätokko, uhkaavat sekä luontoa että puutarhoja. Nyt vieraslajeja koskevaa tietoa löytyy kansallisesta vieraslajiportaalista.
Ville-Petteri Määttä

Tietoa vieraslajeista on nyt koottu yhteen verkko-osoitteeseen kaikkien saataville. Portaalista voi löytää yleistietoa, tutustua haitallisten vieraslajien levinneisyyskarttoihin tai hakea apua esimerkiksi takapihan jättipalsamikasvuston torjuntaan.

Portaalin kautta voi ilmoittaa vieraslajihavainnoistaan, mikä muun muassa auttaa pitämään esiintymiskarttoja ajan tasalla. Kertyneiden havaintojen pohjalta voidaan seurata haitallisten vieraslajien levinneisyyden muutoksia.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten koristekasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä, taudinaiheuttajia tai tuholaisia. Ne voivat kulkeutua ihmisen mukana tahattomasti, kuten Itämereen laivojen mukana tullut koukkuvesikirppu, tai tarkoituksella kuten riistaeläimeksi tuotu valkohäntäkauris.

Haitallisia vieraslajeja pidetään yhtenä vakavimmista uhkista maailman luonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi ne voivat aiheuttaa suuria haittoja myös taloudelle.

Arvioiden mukaan Suomessa on lähes 160 haitallista vieraslajia. Haittaa saattaa aiheutua niin viljelykarkulaisista, kuin myös luonnosta puutarhoihin kulkeutuneista tuholaisista ja taudeista.

Vieraslajiportaali on osa kansallisen vieraslajistrategian toteutusta. Tarkoitus torjua Suomessa jo olevien ja tänne mahdollisesti saapuvien uusien vieraslajien aiheuttamia riskejä ja haittoja.

Portaalia ovat olleet kehittämässä Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen ympäristökeskus SYKE, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Vieraslajiportaali http://www.vieraslajit.fi

Lue lisää

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

Kutsumattomien vieraiden häädössä ennakointi on tärkeää – ”Perusasia on poistaa vieraskasvit ennen kuin ne siementävät"

Vieraslajivirheistä on syytä oppia

Venäjän puolella painitaan jättiputken kanssa – Suomea kiinnostaa etenkin metsistä leviävät hyönteiset