Ympäristö

Suomen villisikakanta aiotaan puolittaa

Leudot talvet ovat kasvattaneet villisikapopulaatiota.
Kari Salonen
Villisika aiheuttaa merkittävän riskin ASF:n leviämiselle. Leningradin alueella niitä ei tavattu vielä 1970-luvulla lainkaan, mutta nyt kanta on erittäin runsas. Leningradin eteläpuolisten alueiden ja naapurimaa Viron villisioissa on tavattu runsaasti ASF:ää.

Suomen tavoitteena on rajoittaa villisikakanta 1 200–1 300 yksilöön. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyisen kannan puolittamista, sillä leutojen talvien ansiosta villisikapopulaatio on ollut kasvussa, kertoo apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Villisikojen määrän vähentäminen on yksi keino pienentää afrikkalaisen sikaruton (ASF) riskiä levitä rajan yli Venäjältä Suomeen.

Suomessa ei ole tähän mennessä havaittu yhtään ASF-tartuntaa kotisioilla tai villisialla. Myöskään Venäjän Suomeen rajoittuvilla alueilla eli Leningradin tai Karjalan alueilla tartuntoja ei ole todettu.

Toisaalta Leningradin alue rajoittuu lännessä pieneltä matkalta Viroon, jossa ASF-tilanne on vaikea ja tautia on havaittu runsaasti villisioilla. Tautia on myös Leningradin eteläpuolella sijaitsevalla Pihkovan alueella, jossa villisikoja on moninkertainen määrä Leningradin alueeseen verrattuna.

Suomen villisikapopulaation terveyden kannalta oleellista onkin, että taudin leviäminen Leningradin alueelle pystytään estämään.

Tällä hetkellä taudin leviäminen Suomeen ei itärajan yli ei kuitenkaan ole yhtä suuri uhka kuin Viron-matkailu eri muodoissaan.

Aaltonen kartoitti Suomen ja lähialueiden ASF-tilannetta torstaina Helsingissä järjestetyssä seminaarissa, jonka järjestivät yhteistyössä Suomen Sikayrittäjät ry sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Suomi on hakenut Aaltosen mukaan ensi vuodelle rahoitusta villisikamäärän vähentämiseen tähtävään valmiusohjelmaan EU:lta. Kyseessä on vastaavasta valmiusohjelma, jollainen on aiemmin toteutettu vakavien tartuntatautien, muun muassa BSE:n, sinikielitaudin ja raivotaudin torjuntaan.

Rahoituksella pyritään edistämään villisikaemakkojen metsästystä. Lisäksi valmiusohjelmaan kuuluu metsästäjille suunnattava tiedotuskampanja.

Aaltosen mukaan on myös mahdollista, että villisikakannan rajoittamiseksi metsästyslainsäädäntöön tehtäisiin muutoksia. Mahdollista on esimerkiksi valon käytön salliminen metsästyksessä sekä aitaamisen salliminen.

Lue lisää

Tuottajien pysyteltävä pois villisikajahdista

Seitsemän sian jahti

Voimaa villisika- jahtiin

Virossa ei metsästetä miten sattuu – myös ASF-uhkaa hoidetaan huolella