Ympäristö

Syksyn hirvisaalis noin 50 000 hirveä

Toteutuneesta saaliista puolet oli aikuisia hirviä ja puolet vasoja.
Markku Vuorikari
Hirvenmetsästykseen osallistuu noin satatuhatta metsästäjää.

Syksyn 2016 hirvijahdeissa saatiin saaliiksi noin 50 000 hirveä, mikä on noin 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Määrä vastaa keväällä hirvitalousalueilla suunniteltua verotustarvetta.

Pyyntilupia Suomen riistakeskus myönsi hirvenmetsästyskaudelle kaikkiaan hieman vajaat 42 000. Myönnetyistä luvista käytettiin noin 88 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Toteutuneesta saaliista puolet oli aikuisia hirviä puolet vasoja. Monilla alueilla tavoitteena oli hirvikannan sukupuolirakenteen tasaaminen naarasvoittoisella saaliilla. Koko maan saaliissa aikuisten hirvien naarasosuus oli noin 50 prosenttia.

Hirvisaalis kasvoi edelliseen vuoteen nähden kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Karjalaa, jossa se pienentyi edellisestä vuodesta noin kolmanneksella. Lukumääräisesti eniten hirviä metsästettiin jälleen Lapin ja Oulun alueilla, yhteensä näissä noin 15 500 yksilöä.

Viime vuosina hirvikanta on lievästi kasvanut. Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot kannan koosta ja rakenteesta. Arvioiden mukaan koko maassa oli syksyn 2015 metsästyskauden jälkeen noin 88 000 hirveä.

Vuonna 2015 hirviä kaadettiin noin 44 000 yksilöä. Alueellisten riistaneuvostojen asettamien tavoitteiden mukaisesti koko maassa tavoitellaan hirvien talvikannan pysyttämistä 65 000–89 000 yksilön välillä.

Tämänhetkisestä hirvikannasta Luonnonvarakeskus antaa arvionsa myöhemmin keväällä.

Lue lisää

Hirvikoiran omistaja viettää yksin maastossa satoja tunteja ja käyttää harrastukseen tuhansia euroja rahaa

Kommentti: Johtopäätöksiä riistalaukauksen hyvyydestä tai huonoudesta ei pysty tekemään vain lyhyen Facebook-videon perusteella

Metsästysaikaan hirvi voi rynnätä tielle paetessaan henkensä edestä, varaa autoosi tämä apu pahimman varalle

Maskit vedetään hirvijahdissa kasvoille, jos homma ei hoidu mönkijällä – väkeä ohjeistetaan koronasulkeisiin, kun kaatoa vedetään metsästä