Ympäristö

Tiilikainen Ylelle: Suomi on hiilineutraali maa vuonna 2045

Pariisin ilmastosopimus edellyttää hiilipäästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vasta vuosisadan loppupuolella.
Markku Vuorikari
Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Suomi tähtää Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämässä hiilineutraaliudessa etujoukkoihin: Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi eilen Ylen uutisten haastattelussa, että hänen tavoitteensa on vuodessa 2045.

Ruotsi on jo ilmaissut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuonna 2045, ja Suomellakin on siihen Tiilikaisen mukaan "täysi mahdollisuus". Suomen hiilinieluina toimivat metsät.

Tiilikaisen ajatuksissa Suomi olisi osa pohjoismaista rintamaa, joka toimisi esimerkkinä ilmastopolitiikan toimeenpanossa.

Hiilineutraalius tarkoittaa käytännössä sitä, että valtiossa tuotetaan kasvihuonepäästöjä enintään saman verran kuin niitä pystytään sitomaan.

Tiilikainen vastasi Ylen haastattelussa myös vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön esittämään kritiikkiin hallituksen harjoittamaa ilmastopolitiikkaa kohtaan.

Niinistö pitää muun muassa hakkuisiin perustuvaa biotaloutta monin tavoin uhkana: se vaarantaisi paitsi hiilinielut myös luonnon monimuotoisuuden ja luontoon perustuvat elinkeinot.

Niinistö satsaisikin uusiutuvissa energianlähteissä aurinkoon ja tuuleen. Liikenteessä painopisteen pitäisi hänen mielestään puolestaan olla sähköautoissa.

Tiilikaisen mukaan hakkuiden aiheuttama pudotus hiilinieluun olisi vain väliaikainen notkahdus. Kun metsien ikärakenne nuorentuu, myös niiden hiilensidonta vauhdittuu.

Lue lisää