Turvesoiden tulvien hallintaa pitää parantaa - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Turvesoiden tulvien hallintaa pitää parantaa

Turvesoiden tulvavesien hallintaan pitää panostaa nykyistä enemmän. Valtakunnallisen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluhankkeen testaama jatkuvatoiminen veden laadun ja virtaaman mittaus on lupaava menetelmä vesistökuormituksen seuraamiseen.
Kari Salonen

Vuosina 2011–2014 Keski-Suomessa Saarijärven reitillä TASO-hankkeessa tutkittiin kolmea turvesuota, yhtä luonnontilaista suota ja kolmea metsäojitusaluetta.

Turvesoiden virtaaman hallinta ja mittakaivojen mitoitus tuottivat eniten päänvaivaa.

Hankekoordinaattori Pia Högmanderin mukaan automaattiset seurantamenetelmät vaativat kehittämistä ja yhdenmukaistamista.

Vapon kehityspäällikön Jaakko Soikkelin mielestä yli 20 vuotuista vesinäytettä antavat turvesuon kuormituksesta yhtä luotettavan kuvan kuin jatkuvatoiminen mittaus.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Risto Sulkavan mielestä pintavalutuskentät toimivat hyvin, kemikalointiin hän on pettynyt.

Järvi-Suomen Metsänomistajien Liiton aluejohtaja Pauli Rintala yllättyi metsätalouden humuskuormituksesta. Kunnostusojitukset eivät lisää humuksen kulkeutumista niin paljon kuin yleisesti luullaan.

Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski kehui hankkeen koulutuksia. Vesiensuojeluoppia on annettu laajasti myös pienille toimijoille.

Hanke tuotti yhdessä metsäalan ja turvetuotannon asiantuntijoiden kanssa ohjeita, työkaluja ja toimintamalleja vesiensuojeluun suunnittelijoille ja töiden tekijöille. Uusin tutkimustieto ja käytännön kokemukset otettiin opiksi.

Hanketta rahoittivat kolme ministeriötä, kolme kuntaa, Metsäkeskus, Metsähallitus, Vapo ja Keski-Suomen liitto.

Lue lisää

Itämeri, sinilevä ja syntipukki

Metsissä ja soilla kasvavat rahkasammalet ovat uskomattoman monikäyttöisiä – tiesitkö esimerkiksi näitä käyttötapoja?

Mäntyharjulla yritys rahoitti kosteikon perustamisen – 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä kylpyhuonevalmistaja kannustaa muitakin yrityksiä vastuullisuus- ja ympäristötekoihin

Vapo: "Turpeen tarve kasvaa muissa liiketoiminnoissa kuin energiantuotannossa"