Tutkijat: Metsälajien uhanalaistuminen jatkuu myös Suomessa - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Tutkijat: Metsälajien uhanalaistuminen jatkuu myös Suomessa

Metsälajien uhanalaistumisen kiihtyminen on saatu pysäytettyä, mutta luonnon uhanalaistuminen kuitenkin jatkuu Suomessa, monimuotoisuustutkijat kirjoittavat.
Joel Rosenberg
Vaikka uhanalaisten määrä ei ole enää metsissä kasvanut, koko luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu, tutkijat painottavat kirjoituksessaan MT:lle.

Suomen luonto jatkaa uhanalaistumistaan, tutkijat Aino Juslén Luonnontieteellisestä keskusmuseosta ja Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta huomauttavat kirjoituksessaan Maaseudun Tulevaisuudelle, jossa he viittaavat juttuun "Metsien monimuotoisuus ei enää heikkene Suomessa" (MT 5.9.)

MT:n uutiseen liittyy verkossa julkaistu juttu "Metsät monimuotoistuvat: Säästöpuissa paljon koppakuoriaisia."

Tutkijoiden mukaan lehti tulkitsee tuoretta tieteellistä julkaisua (Application of the Red List Index as an indicator of habitat change) niin, että metsä- ja maatalouslajien uhanalaistumiskehitys olisi pysäytetty. "Kuva maamme metsäluonnon monimuotoisuuden kehityksestä on kuitenkin tätä tulkintaa moniulotteisempi."

Uusimman arvioinnin mukaan joka kymmenes lajimme on uhanalainen ja melkein joka neljäs silmälläpidettävä eli vaarassa taantua uhanalaiseksi. Vuonna 2008 arvioidusta 73 metsäluontotyypistä peräti 51 on uhanalaisia.

"Suomi onkin vielä kaukana kansainvälisistä tavoitteistaan pysäyttää metsäluontonsa köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä", Juslén ja Kuusela huomauttavat.

Esimerkiksi metsissä elävien kovakuoriaisten ja luteiden tilanne on parantunut. Kaikkiaan 41:llä metsien kovakuoriaislajilla arvioitiin tapahtuneen selvä muutos myönteisempään suuntaan ja 12 lajilla huonompaan.

Eräät lahopuulla elävät lajit, kuten haavanjalosoukko ja haapajäärä, ovat hyötyneet säästöpuiden jättämisestä. Ennallistamispolttojen ja luonnonhoidollisten kulotusten lisääntymisestä 2000-luvulla on hyötynyt esimerkiksi kulokurekiitäjäinen.

Suomen kaikkien lajien uhanalaisuutta kuvaavan muuttujan (Red List Indeksin) sisällä eri lajiryhmien uhanalaisuuskehitys vaihtelee melkoisesti. Tulosta voidaan kuvata graafisesti suoralla viivalla, eli maamme metsälajiston riski kuolla sukupuuttoon on säilynyt keskimäärin ennallaan.

"Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että metsälajiston häviäminen olisi pysähtynyt. Esimerkiksi sammalien ja jäkälien uhanalaistuminen jatkuu yhä metsissämme."

Tutkimustulosten perusteella häviämisriski on säilynyt keskimäärin samalla tasolla kahden uhanalaisuusarvioinnin välillä.

"Myönteisintä mitä metsien uhanalaisten lajien suorasta viivasta voi sanoa, on se, että tutkimuksessa mukana olleiden metsälajien uhanalaistumisen kiihtyminen on saatu pysäytettyä."

"Havaitun myönteisen kehityksen jatkuminen edellyttää jatkossakin riittäviä ja oikein kohdennettuja toimia sekä talousmetsissä että suojelualueilla. Tämä on rohkaiseva viesti, joka kannustaa meitä jatkamaan metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hoitoa."

Lue lisää

Ylämaankarjan karvasta syntyi pehmoinen linnunpesä – laiduntavien nautojen tuoma monimuotoisuus on lintujen mieleen

Luonnonhoidollinen kulotus tekee hyvää tuleville puusukupolville – Haapajärvellä poltettiin hakkuutähteet, latvat ja aluskasvillisuus

Kaupunkimetsät suojelevat monimuotoisuutta Etelä-Suomessa – lahopuuta enemmän kuin talousmetsissä

Alkuperäisroduistamme tarvitaan lisää tutkimusta