Ympäristö

Uhanalaisten kalojen pyynnin sääntelyä tiukennetaan

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kiireellä muutosta kalastusasetuksen alamittasäädöksiin, jotta uhanalaiset ja heikentyneet kalakannat vahvistuisivat. Muutokset koskisivat ainakin meri- ja järvitaimenta, järvilohta sekä saimaannieriää.
Markku Vuorikari

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) haluaa säännellä nykyistä tehokkaammin vaelluskalakantojen pyyntiä. Kalastuslain uudistuksen ohella valmistellaan muutosta alamittasäädöksiin.

Erityisesti uhanalaisten ja muiden heikentyneiden vaelluskalakantojen pyyntiä halutaan säännellä nykyistä tehokkaammin sekä ajallisesti että alueellisesti.

Kalastuslain nojalla säädetään muun muassa kalastuksen rauhoitusajoista, pyyntimitoista, kielletyistä pyyntimenetelmistä sekä verkkojen sallituista solmuväleistä. Uuden kalastuslain hallituksen esitysluonnos on tarkoitus saada lausunnolle syksyllä.

Kalastusasetuksen alamittasäädöksien muutoksella tähdätään uhanalaisten ja heikentyneiden kalakantojen vahvistamiseen ainakin meri- ja järvitaimenen, järvilohen sekä saimaannieriän osalta.

Ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle ja tavoitteena on saada säännökset voimaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Myös siiankalastusta koskeva kalastusasetuksen muutos tulee lähipäivinä lausuntokierrokselle.

MMM:ssä ja sen alaisessa hallinnossa selvitetään alamittasäädösten muutosten lisäksi myös muita keinoja, joilla järvilohen, meritaimenen, järvitaimenen sekä saimaannieriän kantoja voidaan vahvistaa ja kalastuskuolevuutta vähentää.

Mahdollisia keinoja ovat esimerkiksi kalastettavaksi tarkoitettujen kalayksilöiden rasvaevämerkintä ja rasvaevällisiä yksilöitä koskeva vapauttamisvelvollisuus, kalojen rauhoittaminen, pyydystekniset säännökset sekä alueelliset rajoitukset.

Lue lisää

Lieksassa kohennetaan järvilohien ja -taimenien kutu- ja poikasalueita helikopterisorastuksella

Elvytystoimet tuottaneet kutupesiä Pielisjokeen – "Todennäköisesti pesiä on uomassa enemmän"

Järvilohen turvaaminen pääsi mukaan Suomi 100 -ohjelmaan

Pohjois-Karjalan Sähkö purkaa vesivoimalaitoksen Nurmeksessa – vapaasti virtaavasta Saramojoesta hyötyy erittäin uhanalainen järvitaimen