Ympäristö

Yli 500 ilvestä saaliiksi jahtikaudella 2013–2014

Helmikuun lopussa päättyneellä ilveksen metsästyskaudella saatiin saaliiksi 505 ilvestä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus olisi mahdollistanut enintään 589 ilveksen kaadon.
MT:n arkisto
Ähtärin eläinpuisto Ilves Lynx lynx

Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia 1 333 ilveksen pyyntiin. Riistakeskus myönsi 573 lupaa.

Luvat suunnattiin tiheimmille ilvesalueille. Luvansaajia kehotettiin metsästämään ilveksiä, jotka liikkuvat vahinkokohteiden tai asutuksen lähellä.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan poronhoitoalueella tavoitteena on edelleen ilveksen aiheuttamien merkittävien vahinkojen vähentäminen. Lupakiintiöstä enintään 40 oli suunnattu poronhoitoalueelle.

Muualla Suomessa pyritään hidastamaan kannan kasvua, purkamaan tihentymiä ja paikoin pienentämään kantaa.

Talven poikkeukselliset lumiolot haittasivat metsästystä. Lumen puutteen takia suunniteltuja maastolaskentojakaan ei pystytty järjestämään suunnitellussa laajuudessa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (Rktl) tuorein kanta-arvio ennen metsästyskautta oli 2 500–2 800 ilvestä.

Kauden 2012–2013 ilvessaalis oli 379 eläintä. Ilveksen metsästyskausi alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.

Ilves on maailmanlaajuisesti silmälläpidettävä laji. EU:n luontodirektiivillä ilves on tiukasti suojeltu, mutta se rajoitettu metsästäminen on poikkeusluvin mahdollista.

Lue lisää

Ahmakanta on vahvistunut 20 viime vuoden aikana – Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan eläinmäärä oli kevättalvella 390–400 yksilöä

Video: Susi hätyyttää hieholaumaa laitumella – "Ei pidä kuvitella, että syötämme eläimiä tarkoituksella susille"

Itä-Suomen poliisilla on tutkinnassa kaksi karhujahdissa tapahtunutta metsästysrikosta

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen – lupamäärä nousi