Ympäristö

YM: Suunnitelmallinen rantalaidunnus sallittua

Nitraattiasetus ei kiellä laidunnusta perinnebiotoopeilla, mutta viljelty laidun on rajattava viiden metrin päähän vesistöstä.
Pekka Fali
Ympäristöministeriö antoi uuden ohjeen rantalaidunnuksesta. Luonnonlaitumilla karja saa päästä veteen asti.

Ympäristöministeriö on tarkentanut kantaansa rantalaidunnukseen eilen.

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti aiheesta ensimmäisenä maanantaina 7. syyskuuta. Helsingin Sanomat jatkoi aiheesta eilen.

Ympäristöministeriön maanantaina 21.9. julkaiseman tiedotteen mukaan eläimiä voidaan laiduntaa rantaan rajautuvilla luonnonlaitumilla, mutta suunnitelmallisesti. Merkityksellistä on, millainen alue on kyseessä.

Rantalaidunnuksen katsotaan olevan usein eduksi luonnon monimuotoisuudelle. Eläimet pitävät maisemaa avoimena ja korjaavat talteen kasveihin sitoutuneita ravinteita.

Laidunnuksesta ei kuitenkaan saisi aiheutua vesistön pilaantumista eikä terveyshaittaa tai sen vaaraa, tiedotteessa todetaan.

Laiduntamista voidaan rajoittaa ympäristönsuojelulain nojalla hygienia- ja terveyssyistä eli silloin, kun lähellä on esimerkiksi uimarantoja ja mökkejä. Laidun voidaan tällöin rajata vesirajan yläpuolelta. Laidunnuksesta voidaan lisäksi antaa määräyksiä joko kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tai eläinsuojan ympäristöluvassa.

Nitraattiasetus ei kiellä rantalaidunnusta luonnonlaitumilla, jotka ovat usein puustoa ja pensaita kasvavia ravinneköyhiä niittyjä eli perinnebiotooppeja. Niiden kohdalla ei ole kyse nitraattiasetuksen tarkoittamasta peltoviljelystä, eikä näille rantalaitumille pääsääntöisesti saa tuoda eläimille lisärehua.

Peltoviljelyssä olevia laidunnurmia nitraattiasetus säätelee. Ne tulee rajata viiden metrin päähän vesistöstä.

Lue lisää

Ruotsissa haluttiin tutkia, miten lehmille luotaisiin mahdollisimman hyvät olot ilman laidunnusta – koelupaa ei herunut

Rannalla laiduntavat naudat viihtyvät ja viehättävät silmää, mutta onko veteen joutuva lanta ongelma?

Video: Hiehot palasivat Tampereen Iidesjärven rannalle yli kymmenen vuoden tauon jälkeen

Puurijärvi on Etelä-Suomen paras lintujärvi, sanoo asiantuntija – alueella viihtyvät härkälintu, kaulushaikara ja ruskosuohaukka