Metsä

MT seuraa: Suomalaismepit vetosivat EU-ryhmiin, jotta ne äänestäisivät hiilinielukompromissin puolesta

Metsä 11.09.2017

Euroopan parlamentti keskusteli maanantaina metsiä koskevasta ilmastolainsäädännöstä Strasbourgissa.


Niklas Holmberg
Euroopan parlamentti äänestää maankäytön, sen muutoksen ja metsätalouteen liittyvän ilmastolainsäädännön (lulucf) kannasta ja siihen esitetyistä muutoksista ensi keskiviikkona.

Muutosesityksen ympäristövaliokunnan kantaan on jättänyt ympäristövaliokunnan esittelijä Norbert Lins EPP-ryhmän puolesta.

Valtaosa suomalaismepeistä kiitti Linsiä hyvästä kompromissiehdotuksesta. Toivotut muutokset parlamentin ympäristövaliokunnan esitykseen olisivat toteutuessaan helpotus.

"Ehdotan että kaikki lähtevät tukemaan ehdotusta, joka mahdollistaa kestävän metsänhoidon kehittämisen", europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) sanoi.

Kompromississa ei haeta pelkästään muutoksia referenssivuosiin, eli ajankohtaan, johon metsien hiilinieluja verrataan. Siinä ympäristövaliokunnan ehdotelmasta halutaan tiputtaa pois maininta metsien käytön intensiteetistä eli tehokkuudesta, jolla hakkuiden määrää verrataan niiden kasvuun.

Intensiteetti haluttiin eliminoida ympäristövaliokunnan esityksestä jo heinäkuussa, kun valiokunnan kannasta äänestettiin. Se ei kuitenkaan saanut enemmistöä taakseen ja jäi kummittelemaan vastuuvaliokunnan lopulliseen esitykseen.

Muutosehdotukseen ovat sitoutuneet MT:n tietojen mukaan EPP:n lisäksi Alde ja ECR. EPP-ryhmään kuuluu Suomesta kokoomus, Aldeen keskusta ja RKP sekä ECR-ryhmään perussuomalaiset. Sosiaalidemokraattinen S&D-ryhmä on vielä hajallaan. Joidenkin ryhmän edustajien mielestä intensiteetti-sanan poistaminen vie pohjan komission päästöjen tilinpitojärjestelmästä.

"Uskon, että tässä talossa on järkeä äänestää Linsin kompromissia, jolloin saamme asiaan jotain tolkkua", Petri Sarvamaa (kok) totesi.

Myös europarlamentaarikko Hannu Takkula (kesk) painotti, että komission ja ympäristövaliokunnan ehdotukset johtaisivat toteutuessaan siihen, että puuta jouduttaisiin tuomaan sieltä, missä metsiä ei välttämättä hoideta kestävästi.

"Puuvarat ovat kasvaneet jo pitkään ja tulevat edelleen kasvamaan. Voimme korvata betonin ja öljyn puuperäisillä tuotteilla", hän sanoi.

Yhdeksän suomalaismeppiä seisoo Linsin kompromissin takana (MT 11.9.).

Metsien käytön tehokkuuden lisäämisen kieltäminen tuntuu usean suomalaismepin mielestä epäreilulta. Metsien vuotuisen kasvun käyttöaste vaihtelee eri maiden välillä. Suomessa metsiä käytetään 60 prosenttia vuotuisesta kasvusta, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku on 80.

"En näe tälle mitään tieteellistä perustaa", Mia-Petra Kumpula-Natri (sd) sanoi.

Asiasta vastaava komissaari Arias Cañete puolusti komission kantaa ja sanoi, ettei intensiteetillä haluta estää Euroopassa kukoistavaa biotaloutta. Intensiteetti ei ole vakio, vaan sillä pyritään määrittämään pitkäaikainen viitetaso.

EPP-ryhmän kompromissiehdotuksessa ympäristövaliokunnan esittämät vertailuvuodet 2000–2012 olisivat edelleen mukana. Vaikka vuosiluvut säilyisivätkin ennallaan, intensiteetti-termin poistaminen tukisi sitä, että hakkuita voitaisiin lisätä kansallisten tavoitteiden mukaan.

Se tarkoittaisi myös, että metsät eivät muuttuisi laskennallisiksi päästöiksi eikä Suomen täytyisi ostaa päästöoikeuksia suunniteltujen hakkuulisäysten turvaamiseksi.

Tämän lisäksi uudessa kompromissiehdotuksessa nimetyistä referenssivuosista voitaisiin poiketa, jos metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan ja hiilinielu säilyy pitkällä aikavälillä ennallaan.

Vertailuvuosien lisäksi muutosesityksessä säilyisivät ympäristövaliokunnan alun perin esittämät puutuotteiden hiilinielut. Se tarkoittaisi, että muun muassa puurakentamisen edistäminen laskettaisiin Suomen eduksi kokonaispäästövähennyksissä.

Europarlamentaarikot Heidi Hautala (vihr) ja Sirpa Pietikäinen (kok) eivät kannata Linsin muutosehdotusta.

Hautalan mielestä kompromissiesitys on epäselvä. Hänestä lisähakkuut vain kasvattavat päästöjä, koska hiilinielut pienenevät.

"Ilmastosopimuksen toimeenpanolla on kiire. Kirjanpidon on oltava läpinäkyvää."

Yhdeksän suomalaismeppiä kannattaa Suomelle edullista EU:n metsälakikantaa

Euroopan parlamentti alkaa taipua metsälaissa: Suomelle edullisempi kanta saamassa enemmistön

Aiheeseen liittyvät artikkelit