Ihmiset & kulttuuri

Ministeriö ja uskonnolliset vähemmistöt kiistelevät rituaaliteurastuksesta: "On ristiriitaista, että metsästys sallitaan, mutta huomattavasti kivuttomampi kosher-teurastus kielletään"

Teurastusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan Suomessa tiukentamassa. Monille juutalaisille ja muslimeille se tarkoittaisi luopumista kotimaisesta lihasta.
Sanne Katainen
Suomen Islam-seurakunnan kunniapuheenjohtaja Atik Ali ei puolusta ainoastaan muslimien uskonnonvapautta, vaan huolehtii myös juutalaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Teurastusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan Suomessa tiukentamassa. Vuoden 1996 eläinsuojelulaki on tavoitteena uudistaa eläinten hyvinvointilaiksi ja lähettää lausuntokierrokselle eduskuntaan alkusyksystä 2021. Lakialoite oli eduskunnan käsiteltävänä jo vuonna 2018, mutta esitys raukesi silloin.

Jos lakialoite menee läpi, se muuttaisi eläinten uskonnollisiin syihin liittyvää teurastusta niin, että eläin olisi aina tainnutettava ennen verenlaskua. Muutos koskisi myös yksityiskäyttöön teurastettavaa siipikarjaa. Tätä vaativat muun muassa eläinsuojelujärjestöt.

Tällä hetkellä muslimien halal-teurastukset ja juutalaisten kosher-teurastukset eli rituaaliteurastukset saadaan lainsäädännön mukaan tehdä niin, että eläimen tainnutus ja verenlasku tehdään samanaikaisesti teurastamossa eläinlääkärin valvonnassa. Siipikarja saadaan teurastaa ilman edeltävää tainnutusta yksityistaloudessa tapahtuvaan käyttöön.

Eläinten hyvinvointilaki tähtää eläinten hyvinvoinnin parantamiseen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostamiseen.

Nykyisen tieteellisen tutkimuksen perusteella tainnuttamatta teurastamiseen liittyy vakavia riskejä eläimen hyvinvoinnille. Tämän vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) tieteellinen komitea suositteli vuonna 2004 julkaistussa kannanotossaan eläinten tainnuttamista aina ennen verenlaskua, kertoo erityisasiantuntija Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Eläimen tainnuttamista ennen verenlaskun aloittamista pidetään nykyään tehokkaimpana tapana varmistaa, että eläin ei koe vältettävissä olevaa kipua, pelkoa ja stressiä teurastuksen yhteydessä. Asianmukaisesti suoritettu tainnutus tekee eläimen tajuttomaksi välittömästi, eikä eläin palaa tajuihinsa ennen kuolemaa. Tainnuttamatta teurastuksessa ei vastaavaan tilanteeseen ole mahdollista päästä.”

Rituaaliteurastuksen rajoittamista vastustaa Suomen Islam-seurakunnan kunniapuheenjohtaja Atik Ali, joka toimii nykyisin USKOT-foorumin ihmisoikeusjaoston puheenjohtajana. Hänen mielestään uskonnollisten vähemmistöjen noudattama ruokavalio on turvattava jatkossakin.

”Rituaaliteurastuksen rajoittamisessa ihmisoikeudet asetetaan vastakkain eläinten oikeuksien kanssa."

Ali vetoaa YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (KP-sopimus). Sen mukaan uskonnollisia vähemmistöjä ei saa kieltää harjoittamasta omaa uskontoaan ja nauttimasta omasta kulttuuristaan.

”Ei Suomi voi kävellä YK:n ihmisoikeuskomitean suositusten ylitse. Euroopassa ei voida mennä alle KP-sopimuksen takaamien uskontoon ja kulttuuriin liittyvien ihmisoikeuksien”, Ali painottaa.

Tiina Pullolan mukaan uskonnonvapautta voidaan tietyiltä osin rajoittaa. Rajoitukset ovat mahdollisia, jos niille on hyväksyttävä syy ja painava yhteiskunnallinen tarve.

”Eläinten hyvinvointi on näkemyksemme mukaan sellainen hyväksyttävä ja painava yhteiskunnallinen arvo, jonka nojalla ehdotetut rajoitukset voidaan säätää. On myös huomattava, että tainnuttamatta teurastamisen kielto ei jatkossakaan estä hankkimasta tainnuttamatta teurastetun eläimen lihaa ulkomailta", Pullola sanoo.

"On kuitenkin huomattava, että Suomessa voimassa olevaakaan tainnuttamatta teurastuksen kieltoa ei ole käsitelty eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta tullee siis ottamaan asiaan kantaa, kun uusi hyvinvointilaki tulee eduskunnan käsittelyyn", hän painottaa.

Rituaaliteurastuksen rajoittamista vastustaa myös Suomen juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik.

"Jos kosher- ja halal-teurastus kielletään, kielletään näin osalta suomalaisista käytännössä kotimaisen lihan käyttö. Kosher-lihaa on tähän asti ollut mahdollista tuottaa Suomessa pienissä erissä. Uuden lain myötä se ei enää olisi mahdollista. Juutalaisen kulttuurin mukainen niin sanottu kosher-teurastus on ollut mahdollista, koska laki on edellyttänyt tainnuttamisen ja viiltämisen samanaikaisuutta."

Suomessa tuotetaan harvoin kosher-lihaa. Kun sitä tuotetaan, teurastus tehdään eläinlääkärin valvonnassa teurastamossa. Liha menee kotimaiseen käyttöön, Nadbornik tähdentää.

Suomessa myytävä kosher-liha on ulkomailta tuotua, koska Suomen lainsäädäntö ei mahdollista juutalaisten ruoka­säännösten mukaista eläinten teurastustapaa ilman tainnutusta. Kosher-teurastuksessa eläin tapetaan katkaisemalla kaulasuoni erittäin terävällä veitsellä.

Nadbornikin mukaan suomalaisilta maatalousyrittäjiltä kielletään valtavat ja helposti saavutettavissa olevat markkinat halal- ja kosher-sertifioidun lihan suhteen, mikäli teurastusta rajoitetaan.

”Erityisesti hereford- ja highland-karjalla ja porolla olisi suurta kysyntää, koska ne ovat kasvaneet Suomen puhtaassa luonnossa”, Nadbornik sanoo.

Tiina Pullolan mukaan voimassa olevaa säännöstä yhtäaikaisesta tainnuttamisesta ja verenlaskun aloittamisesta on kritisoitu sen vuoksi, koska näiden toimintojen yhtäaikainen suorittaminen on vaikeaa. Tämän vuoksi rituaaliteurastettavat lampaat ja naudat käytännössä tainnutetaan aina ennen verenlaskun aloittamista. Lampaiden ja nautojen osalta ehdotettu muutos ei siis aiheuttaisi muutoksia nykykäytäntöön.

Nadbornikin mukaan tämä on virkaintoinen väärintulkinta laista.

"Virkamiesten mukaan tainnuttamisen tulee tapahtua ennen viiltoa. Tämä ei ole nykylain mukainen vaatimus", Nadbornik sanoo.

Sekä Ali että Nadbornik kertovat, että eläimen hyvinvointi huomioidaan rituaaliteurastuksessa.

"Esimerkiksi kosher-teurastus ei ole julmaa. Jotta kosher-teurastus voidaan yleensä suorittaa, eläintä täytyy koko sen elinkaaren ajan kohdella hyvin, hoitaa ja hoivata paljon korkeammilla standardeilla kuin edes suunniteltu eläinten hyvinvointilaki edellyttää. Kaulaviilto suoritetaan ammattilaisen toimesta, ja on todella nopea. Kun verenvuoto on alkanut, eläin voidaan tainnuttaa", Nadbornik sanoo.

Rituaaliteurastuksessa ei Alin ja Nadbornikin mukaan ole kyse ainoastaan uskonnon harjoittamisesta vaan se liittyy vahvasti myös sekä muslimien että juutalaisten kulttuuriin. Kyseessä on vuosituhansia vanha perinne.

Halal ja kosher tarkoittavat ruokaa, joka on valmistettu uskonnollisten sääntöjen mukaisesti ja on sallittua yhteisöjen jäsenille.

”On maallistuneita muslimeita, jotka eivät käy kuin kahdesti vuodessa rukoushuoneessa. Silti heille on tärkeää syödä halal-lihaa, koska se on tärkeä osa heidän kulttuurista identiteettiään", Ali kertoo.

Mielipiteet vaihtelevat Alin mukaan sekä konservatiivisten muslimien että maallistuneiden muslimien yhteisöjen sisällä: toiset syövät halal-lihaa, toiset eivät.

Osa muslimeista myös hyväksyy rituaaliteurastuksen tainnutuksella, Tiina Pullola muistuttaa.

Juutalaiset ovat ehdottomampia siitä, että heidän ruokansa on kosheria. Kosher-ruoan syöminen on tärkeää heille oman uskonnon ja kulttuurin vuoksi.

Nadbornik muistuttaa, että metsästys on samanlainen kulttuurinen perinne kuin rituaaliteurastus.

"On ristiriitaista, että metsästys sallitaan, mutta huomattavasti kivuttomampi kosher-teurastus kielletään. Näiden erottaminen toisistaan on täysin mielivaltaista", hän jatkaa.

”1980-luvun alussa Suomessa asui 1 000 muslimia, ja silloin rituaaliteurastus ei kiinnostanut ketään. Kun muslimien määrä alkoi kasvaa, rituaaliteurastus nousi julkiseen keskusteluun", Ali sanoo.

”Pienten uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia on helpompi rajoittaa kuin enemmistön oikeuksia. On epätavallista, että uskonnollisista syistä johtuva teurastus olisi kiellettyä, koska valtaosassa Euroopan maita se on sallittua”, Nadbornik sanoo.

Tällä hetkellä eläimen tainnuttamatta teurastaminen on kiellettyä EU-maista Suomen ja Belgian lisäksi ainakin Ruotsissa, Tanskassa, Itävallassa, Slovakiassa ja Sloveniassa.

Lue lisää:

Suomen halalissa kaulaa ei katkaista tainnuttamatta

Juutalaiset eivät hyväksy tainnutusta - kaikki kosher-liha tuontia

EU-tuomioistuin suitsii rituaaliteurastuksia: Uskonnonvapaus ei ole syy joustaa eläinten tainnuttamista koskevasta laista – "Päätös tärkeä Suomenkin kannalta"

Lue lisää

Risto Lahden mielestä jokainen kivi on nyt käännettävä sikatilojen ahdingon ratkaisemiseksi: "Keinovalikoimassa oltava myös sopeuttamistuki tuotantolinjan vaihtamiseen"

Eläinten hyvinvointilaki annetaan eduskunnalle uudestaan ehkä ensi vuoden keväällä

Puoluejohtajat riitelivät tuntikausia uudesta eläinsuojelulaista – eläinten oikeuksista tuli hallitusneuvottelujen kipukohta

Yhteiskuntarauhan tukijat