Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Hallitus esittää oleskeluluvan saaneille mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa – mahdollistaisi työllistymisen kausityövoimaa tarvitsevalle maatilalle

Nykyinen voimassa oleva ulkomaalaislainsäädäntö ei salli, että Suomessa oleskeluluvalla oleva henkilö vaihtaisi luvassaan mainitulta alalta toiselle ilman siihen myönnettyä jatkolupaa.
Joel Rosenberg
Ulkomainen työvoima on ollut esimerkiksi puutarhatiloilla välttämätöntä jo vuosia. Eeva Ruutiainen neuvoi Viktoria Reytskayaa ja Veronika Burkinaa vadelmien vanhojen taimien poistamisessa Kiteellä vuonna 2007. Kuvituskuva.

Hallitus esittää ulkomaalaislakiin ja kausityölakiin muutoksia, jotka mahdollistaisivat kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille työnteon "huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä".

Muutokset olisivat väliaikaisia ja ne on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esityksessä muutosta perustellaan koronatilanteen aiheuttamilla haasteilla riittävän työvoiman saamiseksi. Haasteita on etenkin kausityöntekijöitä tarvitsevilla puutarha-, maatalous- ja luonnontuoteteollisuusaloilla.

Lisäksi työvoimalle on tarvetta myös rakennus-alalla ja telakkateollisuudessa sekä energia- teknologia-, logistiikka- ja kuljetusaloilla.

Lomautettuja ja työttömäksi mahdollisesti jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla asuvia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää työvoimaa tarvitsevilla sektoreilla, etenkin maatalouden kausityössä, hallitus perustelee.

Nykyinen voimassa oleva ulkomaalaislainsäädäntö ei salli, että Suomessa oleskeluluvalla oleva henkilö vaihtaisi luvassaan mainitulta alalta toiselle ilman siihen myönnettyä jatkolupaa.

Säännökset koskisivat kaikkia voimassaolevia ja uusia oleskelulupia, viisumeita ja kausityötodistuksia tämän vuoden loppuun saakka.

Lue lisää

Ilahduttavat uutiset siivittävät lomaa

Lopullista totuutta maskien tehosta koronan torjunnassa ei ole vielä saavutettu – kokeneet suomalaistutkijat pitävät näyttöä hyödyistä selvänä

Maahanmuutto koskee kohta kaikkia

Maatalouden työvoiman saanti vaikeutuisi, jos perussuomalaisten ehdotus työperäisen oleskeluluvan 3 000 euron tulorajasta toteutuisi – MTK: "Raja-aitoja tai lisäehtoja tähän ei nyt kaipaisi"