PTT ehdottaa raivauskieltoa turvemaiden päästöjen hillitsemiseksi - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Maatalous

PTT ehdottaa raivauskieltoa turvemaiden päästöjen hillitsemiseksi

Tuoreeseen kyselyyn vastanneista viljelijöistä puolet ei halua toteuttaa mitään toimia turvemaiden kasvihuonepäästöjen hillitsemiksesi, vaikka toimista saisi korvauksen.
Jaana Kankaanpää
Turvemaiden käytön rajoittaminen aiheuttaisi osalle tiloista suuria taloudellisia menetyksiä.

Pellervon taloustutkimus PTT ehdottaa raivauskieltoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Muita keinoja olisivat nurmentuotannon lisääminen, tilojen välinen viljelykierto ja lannankäsittelymenetelmien kehittäminen.

Lisäksi pitäisi selvittää, voisiko turvelohkojen maankäyttömuodon vaihtamista tukea, PTT kertoo tiedotteessaan.

Turvemaiden osuus Suomen kokonaispeltoalasta on vain 13 prosenttia. Tästä huolimatta ne aiheuttavat noin 60 prosenttia kotimaisen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä.

PTT:n suositukset perustuvat viljelijäkyselyyn. Vastaajia oli 2 000, joista reilu 700 viljelee turvemaapeltoja.

Puolet vastaajista ilmoitti, ettei halua toteuttaa mitään ilmastotoimia edes korvausta vastaan.

Viljelijöille mieluisin ilmastotoimi olisi viljellä turvamailla nykyistä enemmän nurmea.

Myös raivauskieltoa kannatetaan. Vihreää valoa näyttävät erityisesti viljelijät, jotka eivät tarvitse lisää maata.

Neljännes tiloista harkitsisi turvemaiden osittaista metsittämistä korvausta vastaan. Viidennes voisi miettiä kosteikkojen perustamista, jos siitä saisi korvauksen.

Kaiken kaikkiaan turvemaiden päästöjen merkittävä vähentäminen vaatii sekä lainsäädännöllistä ohjausta että kannustimia, PTT toteaa.

Laitoksen mukaan selkeän poliittisen linjauksen ja päätösten puute vaikeuttavat maatilojen toiminnan suunnittelua, koska varmuutta viljelysmaiden tulevaisuudesta ei ole.

Ilmastovaikutuksista huolimatta turvemaiden taloudellinen merkitys on osalle tiloista erittäin suuri.

Turvemaista riippuvaisin tuottajaryhmä on turpeisilla alueilla sijaitsevat kehittyvät karjatilat, jotka tarvitsevat pinta-alaa rehuntuotantoa ja lannanlevitystä varten.

Käytössä olevan viljelypinta-alan vähentäminen vaikuttaisi tuotantoon ja sitä kautta taloudelliseen tulokseen.

PTT:n tutkimus Viljeltyjen turvemaiden päästöjenvähennys vaatii radikaaleja toimia

Lue myös:

Ohisalo: Turpeesta luopuminen pitää toteuttaa reilusti

Koneviesti: Luulitko, että ilokaasun karkaaminen on turve- ja suorakylvömaiden perusongelma? Kyse ei todellakaan ole siitä

Lue lisää

MTK kavahtaa PTT:n esittämiä pakkokeinoja viljelyssä olevilla turvemailla – osalla viljelijöistä peruuttamattomia investointeja, jotka sitovat vuosiksi eteenpäin

Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta

Pelloksi ja metsäksi sopimaton notkelma saa uuden, tärkeän tehtävän

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"