MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Maatalous

Yle myöntää yksipuolisen uutisoinnin EU:n maatalousuudistuksesta – Copa-Cogecan Pesonen kertoo Ylen pahoitelleen hänelle tapausta

Ylen johto myönsi yksipuolisen uutisoinnin selvityksestä, jossa arvosteltiin kovalla kädellä EU:n tuottajajärjestöä Copa-Cogecaa.
Kuvat: Jarkko Sirkiä, Lari Lievonen
Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen pettyi, kun hänen kantaansa ei kysytty Ylen uutisoinnissa.

Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen myöntää MT:lle, että jutussa olisi pitänyt kuulla myös arvostelun kohteena olevaa osapuolta.

"En osaa ottaa kantaa raportin sisältöön, mutta hyvään journalistiseen käytäntöön kuuluu samanaikainen kuuleminen. Varsinkin, jos joku joutuu kritiikin kohteeksi. Eli siinä mielessä juttu jäi yksipuoliseksi", Jokinen kommentoi.

Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen kertoo Jokisen pahoitelleen hänelle tapausta.

"Yle otti yhteyttä asiassa ja kerroin toiminnastamme esitettyjen väitteiden osalta. Pidän tätä Ylen julkisen tiedonvälityksen tasapuolisuuden kannalta vastuullisena toimintana. Esitettyyn kritiikkiin on perusteltua voida antaa vastine", Pesonen kertoo.

Yle uutisoi maanantaina selvityksestä, jonka mukaan Euroopan maataloustuottajat ohjaavat julkista rahaa kestämättömään maatalouteen.

Väitteiden mukaan Copa-Cogeca haraa uudistuksia vastaan, kun EU:n maatalouspolitiikka halutaan muuttaa entistä ilmasto- ja ympäristökestävämmäksi.

Pesonen vastaa tähän, että järjestö on pitänyt ääntä muun muassa hiilensidontamarkkinoiden nostamisesta komission agendalle sekä kannattanut alhaisen riskin torjunta-aineiden käyttöä ja geenieditoinnin lisäämistä alan kestävyyden varmistamiseksi.

Väitteitä yhteistyöstä monikansallisten yritysten kanssa Pesonen pitää virheellisinä.

"Itse asiassa ympäristöjärjestöt ovat kampanjoineet yhteistyössä muun muassa Unileverin ja Nestlen kanssa lihan tuotenimikkeiden suojan vesittämiseksi, kuluttajan luotettavan tiedonsaannin heikentämiseksi ja elintarvikkeiden teollistamiseksi. Tämä ei ole meidän näkemystemme mukaan hyväksyttävää."

Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto tekevät päätöksiä maatalousuudistuksesta vuosille 2021–2027 ensi viikolla.

"EU-politiikan valmistelussa on kaikilla toimijoilla oikeus tulla kuulluksi. Näin on erityisesti silloin, kun on kysymys laajasta yhteiskunnan ryhmästä, jonka edellytetään tekevän omassa toiminnassaan merkittäviä, omaan tulonmuodostukseen liittyviä taloudellisia päätöksiä."

Pekka Pesonen uskookin, että Corporate Europe Observatoryn tutkimus on tehty tärkeiden äänestysten alla auttamaan ympäristöjärjestöjen kampanjaa.

"Ylen raportointi tukee ympäristöjärjestöjen kampanjointia, jolla vaikutetaan linjauksiin maatalouspolitiikan uudistamisessa", Pesonen sanoo.

Lue juttu:

Ylen uutinen syyttää Euroopan maataloustuottajia julkisen rahan ohjaamisesta ilmastonmuutoksen lietsomiseen ja luonnon tuhoamiseen – järjestön pääsihteeri ihmettelee: Väitteet eivät pidä paikkansa

Lue lisää

Tällä viikolla EU:ssa tehdään päätöksiä maatalouspolitiikasta seitsemälle vuodelle: Vaikein kysymys on, paljonko maataloustuesta suunnataan ilmasto- ja ympäristötoimiin

Monopoli edellyttää tiukkaa valvontaa

Europarlamentin kompromissi hakee paljaan maan kieltoa, joka ei soveltuisi Suomen savimaille – "Meillä on paljon peltoja, joissa kyntöjä tehdään syksyllä"

Ylen uutinen syyttää Euroopan maataloustuottajia julkisen rahan ohjaamisesta ilmastonmuutoksen lietsomiseen ja luonnon tuhoamiseen – järjestön pääsihteeri ihmettelee: Väitteet eivät pidä paikkansa