Maatalous

Vuonna 2019 maatalousyrittäjä sai omalle pääomalle keskimäärin 1,6 prosentin koron ja työtunnille 6,6 euron korvauksen

Siipikarjatiloilla ja kasvihuoneyrityksillä meni parhaiten, viljatiloilla heikosti.
Johannes Tervo
Siipikarjatilat pärjäsivät vuonna 2019 tuotantosuunnista keskimäärin parhaiten.

Luonnonvarakeskus on saanut valmiiksi lopulliset kannattavuuslaskelmansa vuodelta 2019. Pienessä nousussa oltiin, mutta keskimäärin ei mennyt kovin häävisti, tuloksista selviää.

Maatalous- ja puutarhayritysten tuotot kasvoivat muun muassa tilakoon kasvun myötä kahdeksan prosenttia, 173 600 euroon tilaa kohti ja kokonaislaskennassa 6,17 miljardiin euroon.

Kun vähennetään pois kaikki muut paitsi yrittäjäperheen omasta työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat kustannukset, yrittäjätuloa jäi keskimäärin 17 600 euroa yritystä ja vuotta kohti. Kokonaislaskennassa yrittäjätuloa saatiin 532 miljoonaa euroa.

Yrittäjätulo kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin, vaikka kasvu jäikin vain noin prosenttiin vuodesta 2018.

Keskiarvotarkasteluissa 17 600 euron yrittäjätulo riittää antamaan yrittäjäperheen omalle pääomalle 1,6 prosentin koron ja työtunneille sivukuluineen 6,6 euron korvauksen. Tavoitteena laskennassa pidetään 3,9 prosentin korkoa ja 16 euron korvausta työtunnille. Tavoitteista saavutettiin 41 prosenttia eli kannattavuuskerroin oli 0,41.

Keskiarvojen takana on aina suurta vaihtelua. Osalla tiloista menee hyvin, toisilla huonosti.

Isoja eroja löytyy myös tuotantosuuntien keskiarvoista.

Vuonna 2019 parhaiten meni siipikarjatiloilla, joiden kannattavuuskerroin oli keskimäärin 1,53, ja kasvihuoneyrityksillä, joiden kannattavuuskerroin oli keskimäärin 1,19.

Jos kannattavuuskerroin on yksi, oman pääoman korko- ja omien työtuntien palkkatasotavoitteet on saavutettu.

Sikatilojen kannattavuuskerroin oli 0,68, maitotilojen 0,47, muiden nautakarjatilojen 0,45 ja lammas- ja vuohitilojen 0,27.

Viljatilojen ja muiden kasvinviljelytilojen kannattavuuskertoimet laskivat 0,22:een ja sekatilojen 0,45:een.

Maa- ja puutarhataloudessa oman pääoman osuus yrityksen koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli 72 prosenttia eli keskimäärin ala ei ole velkaantunut. Kasvihuoneyritykset poikkeavat muista 42 prosentin omavaraisuusasteella. Investointiavustukset sisältyvät omaan pääomaan ja ovat nostamassa omavaraisuusastetta, mutta myös lisäämässä poistokustannuksia. Näitä poistoja vastaava määrä investointiavustuksesta kuitenkin tuloutetaan vuosittain. Näin investointiavustuksista aiheutuvat poistot eivät heikennä yrittäjätuloa.

Tulokset perustuvat Luken vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpito- ja kokonaislaskentatuloksiin. Tilivuoden 2019 tulokset laskettiin noin 730 kirjanpitotilan luvuista ja painotettuina ne kuvaavat Suomen 33 300 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen taloutta. Kokonaislaskennan tulokset puolestaan on painotettu kuvaamaan Suomen lähes 49 000 maatalous- ja puutarhayrityksen yhteenlaskettua taloustilannetta.

Tulokset ovat yksityiskohtaisesti esillä Taloustohtori-sivuston Maa- ja puutarhatalous- sekä Kokonaislaskentapalveluissa.

Lue lisää

Vaatimusten pitää näkyä myös hinnassa

Haluatko vaikuttaa tulevaisuuden maatalouspolitiikkaan? Kannattavuuskirjanpitoon haetaan lisää maatiloja

Miksi toinen saa 80 lypsävän tilalla 27 euron tuntipalkan, toinen joutuu maksamaan työtunnistaan 11 euroa?

Viljatilojen kannattavuuskriisiin löytyy lääke