Maatalous

Euroopan parlamentti kannattaa häkkikasvatuksen lopettamista – uudistus tulisi saada mukaan myös kauppasopimuksiin, mepit vaativat

Europarlamentaarikot kehottavat komissiota tarkistamaan tuotantoeläimiä koskevan direktiivin ja lopettamaan häkkien käytön vaiheittain.
Juha Sinisalo
Häkeistä luopumista suunnitellaan voimaan vuoden 2027 alusta.

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen eläinten hyvinvointilainsäädäntöä ja esittämään toimia häkkituotannosta luopumiseen. Aiheeseen liittyvää päätöslauselmaa kannatti viime viikolla suuri europarlamentaarikkojen enemmistö: 558 antoi äänensä häkkikiellon puolesta ja 37 äänesti vastaan.

Häkkikieltoon tähtäävä End the Cage Age -kansalaisaloite keräsi Euroopassa 1,4 miljoonaa allekirjoitusta vuosina 2018–2019. Allekirjoittajat vaativat komissiolta lainsäädäntöä, jolla kielletään muun muassa kanojen, kanien, broilereiden, viiriäisten, ankkojen ja hanhien häkit, porsitus- ja tiineytyshäkit sekä vasikoiden yksilökarsinat.

Mepit vaativat vankkaa, tieteellistä vaikutustenarviointia ennen lainsäädännön muuttamista. Myös tarpeeksi pitkä siirtymäaika tulee ottaa huomioon. Parlamentin mukaan kielto voisi tulla voimaan vuoden 2027 alusta. Käytännössä uudistus tehtäisiin osana tuotantoeläimiä koskevaa asetusta.

Parlamentti painottaa, että kielto tulisi tehdä asteittain, jossa otetaan huomioon erityyppisten eläinten tarpeet. Lisäksi parlamentti kehottaa komissiota lopettamaan ankkojen ja hanhien pakkosyötön, joka on käytössä hanhenmaksateollisuudessa.

Mepit korostivat taloudellisen tuen tärkeyttä tuottajille. Sillä estetään tuotannon valuminen kolmansiin maihin, joissa tuotantostandardit ovat Eurooppaa alhaisemmat. Myös EU:n nykyiset kauppasopimukset tulisi arvioida uudelleen, jotta kauppakumppanit noudattavat samoja normeja kuin EU:n tuottajat.

EU:n viljelijäjärjestö Copa-Cogeca on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti vaatii kattavaa vaikutusten arviointia.

"Tuotantotapojen muutoksiin ja investointeihin on varattava riittävä siirtymäaika, joka turvaa hiljattain tehtyjen investointien taloudellisen jatkomahdollisuuden. Siirtymäajan pituus riippuu eläinlajin ja tuotantotavan vaatimuksista", järjestö kertoo.

Euroopan komissio on sanonut muuttavansa lainsäädäntöä.

Terveysasioista vastaavan komissaarin Stella Kyriakidesin mukaan komission sitoutuminen eläinten hyvinvoinnin parantamiseen on "moraalinen, terveydellinen ja taloudellinen vaatimus".

Maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski totesi mepeille, että komissio aikoo tarkistaa EU:n eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä. Euroopan komissiolta odotetaankin lähiaikoina vastausta End the Cage Age -kansalaisaloitteeseen.

EU:n maatalousministerit voivat kuitenkin jarruttaa häkeistä luopumista.

Vain viidessä EU:n jäsenmaassa on tällä hetkellä voimassa tähän liittyvää lainsäädäntöä. Muutoksiin ovat suhtautuneet myönteisesti Itävalta, Saksa, Luxemburg, Alankomaat ja Ruotsi, kun taas monet muut ovat toistaiseksi olleet haluttomia rajoittamaan häkkien käyttöä.

Lue myös: Komissio valmistelee lainsäädäntöä häkkikieltoon – EU:n tuottajajärjestö perää tarpeeksi pitkää siirtymäaikaa

Lue lisää

Kaikille samat säännöt

Häkkikielto ei tuo Suomelle radikaaleja muutoksia, MTK sanoo: "Sika- ja kananmunatuotannossa muutoksia on jo tehty"

EU-komissio aikoo kieltää tuotantoeläinten häkit 2027 mennessä – turkiseläimet eivät ole listalla mukana

"Turkisala ei ole tässä mukana" – turkiskasvattajain liiton Marja Tiuran mukaan EU:n häkkikielto ei koskisi turkiseläimiä