Maatalous

MTK:n Juha Marttila: Viljelijällä jos kellä on huoli ilmastonmuutoksesta – kilpailuetua saatavissa

Peltojen kasvukunnossa on paljon korjausvelkaa, investointeihin on valmiutta mutta rahasta on puutetta.
Pekka Fali
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila pitää peltojen kasvukunnon kohottamista entistä tärkeämpänä toimena, kun ilmastonmuutosta torjutaan.

"Tyhmiähän tässä oltaisiin, jos ei tehtäisi mitään ilmastonmuutosta vastaan. Nyt sen sijaan viljelijöillä on hyvällä ilmastotyöllä mahdollisuus saada markkinoilta rahaa maatalouteen ja elintarvikeketjuun", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Hänen mukaansa Kansainvälisen Ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina kerrottu viesti vahvisti entisestään tietoa ilmastonmuutoksen nopeudesta ja ongelmista. "Tämä pohjautuu parhaaseen tutkittuun tietoon. Siellä ymmärretään, että erityisesti fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon nopeasti."

Paneelin mukaan äärimmäiset helteet, sateet ja tulvat ja myrskyt lisääntyvät ja voimistuvat koko ajan myös Suomessa.

"Se pitää muistaa, että ensimmäisenä muutos tuo uhkia ruuan tuotannolle ja silloin on yhteiskuntajärjestyskin vaakalaudalla. Maailman ruuan tuotanto vähenee, ja Suomessa tarvitaan jokainen kunnossa oleva peltohehtaari tuotantoon."

Suomessa pellot eivät ole kovin hyvässä tuotantokunnossa. "Korjausvelkaa on paljon samoin kuin tiestössä. Tiloilla on halua kunnostaa peltoja, mutta kun talous on heikko, rahaa ei tulevaisuusinvestointeihin ole."

Tietoa ja tutkimusta tarvitaan paljon siitä, miten pellot saadaan sitomaan tehokkaasti hiiltä ja samalla nykyistä parempaan tuottokuntoon.

Turvepelloista syntyy paljon päästöjä, mutta kaikkia peltoja tarvitaan ruuantuotannon vähentyessä maailmalla. "Viljelijät tarvitsevat konkreettista tietoa, miten niiden kanssa toimitaan, pelkkä viljelyn lopettaminen ei tule kysymykseen."

"Jos vihreiden mukaan seuraava budjetti on ilmastobudjetti, se sopii meille hyvin. Peltojen kunnostamiseen tarvitaan varoja."

Marttilan mukaan pelkällä maatalouspolitiikalla ei päästöjä saada alas kurittamatta elinkeinoa.

Teknologinen kehitys on kovaa ja tutkimusta ja tiedettä pitää edistää nykyistä enemmän, Marttila sanoo. "Uskon, että teknologia pystyy ratkaisemaan pitkälle kasvihuonekaasujen ongelman. Puhetta on paljon, mutta lopuksi insinöörit ja yritykset ratkaisevat asioita."

Suomessa IPCC:n raportti ei muuta asetelmia kovin paljon, sillä Suomella on Euroopan kunnianhimoisin tavoite olla ilmastoneutraali jo vuonna 2035. "Euroopassa voi kuitenkin toimista tulla riitaa, kun aletaan puhua rahasta ja taakanjaosta. Toivottavasti paikalleen ei jämähdetä."

Metsäkato on maailmassa iso ongelma eikä ole mitään epäilystä siitä, etteikö Suomi olisi onnistunut hyvin metsien hoidossa. Suomelle nielut ovat Marttilan mukaan iso apu hiilineutraalisuuteen pääsyssä.

”Taakanjaossa Suomen osa on auttaa köyhempiä EU-maita luovuttamalla metsien hiilinieluja yhteiseksi hyväksi, mutta kohtuus tässäkin. Hiilinieluilla on valtava taloudellinen arvo.”

"Koko ajan pitää muistaa, että terve talous on aina edellytys järkevälle ilmastopolitiikalle."

Metsäteollisuus korostaa tiedotteessaan, että metsäteollisuudella ja -taloudella on vahvasti myönteinen rooli asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

"Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat enemmän fossiilisia päästöjä aiheuttavia tuotteita. Lisäksi kasvavat ja hyvin hoidetut metsät hillitsevät ilmastonmuutosta."

IPCC:n raportin mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ei ole edetty riittävän ripeästi. Raportissa alleviivataan päästöjen alasajon välttämättömyyttä ja fossiilitaloudesta irtautumista.

"Elinvoimaiset metsät sitovat hiiltä, ja aktiivisella metsänhoidolla metsien kasvua voidaan lisätä."

"Suomi on tähän asti onnistunut hyvin laajojen metsätuhojen torjunnassa. Metsäpalot ja hyönteistuhot tappavat pelkästään pohjoisella metsävyöhykkeellä vuosittain miljoonia hehtaareita metsää. Tuhoja ennaltaehkäisevä ja hyvä metsänhoito on avain tuhojen torjuntaan."

"Kuusta ei tulisi kasvattaa liian karuilla kasvupaikoilla ja lehtipuiden osuutta tulee kasvattaa. Myös jalostettujen siementen ja taimien hyödyntäminen on tärkeä osa sopeutumista."

Lue lisää

Reiluutta kauppatapoihin

Kysymys ilmastonmuutoksesta kääntyy päälaelleen poliittisessa ilmastossa, varoittaa vihreiden entinen puheenjohtaja: "Ei ole pilkuntarkkaa, millä perustein kriisiä lähdetään torjumaan"

Poliittisen ilmaston on muututtava

Saarikko lataa tiistain budjettipöytään huoltovarmuuden: "Turvepellot osa ruokaturvaa"