Maatalous

Valio, Atria ja Luonnonvarakeskus kehittävät yhteistyössä mallia maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentaan

Yhteistyön lopputuloksena on syntymässä kansallinen maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentamalli, joka huomioi suomalaisen tuotannon erityispiirteet.
Jussi Knaapi
Naudanlihatuotannon hiilijalanjäljen laskentamallia kehitetään Valion Lypsikki LCA -laskentamallin pohjalta. Malli perustuu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskukaavoihin.

Valio, Atria ja Luonnonvarakeskus (Luke) rakentavat mallia maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentaan.

Malli perustuu Valion aiemmin kehittämään Lypsikki LCA -mallinnukseen, jonka avulla pystytään todentamaan tilojen välisiä eroja ja tilalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia hiilijalanjälkeen, Atria kertoo tiedotteessaan.

Yhteistyön lopputuloksena on syntymässä kansallinen maidon- ja naudanlihantuotannon hiilijalanjäljen laskentamalli, joka huomioi suomalaisen tuotannon erityispiirteet.

Sen avulla Atrian tavoitteena on luoda naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä.

Yhteismitallista hiilijalanjälkilaskentaa tarvitaan todentamaan ja ohjaamaan ruuantuotannon päästövähennyksiä oikeaan suuntaan, perustelee hiilijalanjälkilaskentaa Valiolla kehittänyt tutkija Aleksi Astaptsev tiedotteessa.

"Yksittäisiä lukuja tärkeämpiä ovat kuitenkin konkreettiset teot, joilla ilmastonmuutosta hidastetaan sekä riittävän nopea päästöjen pieneneminen."

Atrian naudanlihan hankinnasta vastaavan johtajan Sinikka Hassisen mukaan erilaisia hiilijalanjäljen laskentamalleja on maailmalla paljonkin. Mallia, joka huomioi suomalaisen maidon ja naudanlihan tuotantoon liittyvät erityispiirteet, ei ole missään muualla käytössä.

"Tässä yhdistyvät Valion pitkäjänteinen maidontuotannon hiilijalanjäljen laskennan kehitystyö, Luken tutkimus ja Atrian vahva näkemys hiilineutraalista lihantuotannosta", Hassinen kertoo.

Valion kehittämä Lypsikki LCA (Life Cycle Assessment) -laskentamalli perustuu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskukaavoihin.

Laskennassa otetaan huomioon esimerkiksi tilan peltoviljelyssä käytetyt lannoitteet, karjan ja peltopinta-alan määrä sekä tilalla käytetty polttoaine.

Valion laskurin avulla maitotilat ovat voineet syksystä 2020 alkaen laskea oman tilansa ilmastovaikutukset ja selvittää toimia ilmastovaikutuksien pienentämiseksi.

Jos laskentamallia kehitetään edelleen, sillä voidaan mitata myös lihantuotannon ilmastovaikutuksia.

Lue lisää

AgriHubi – uusin tieto yrittäjien talouden tueksi

Lisää uutta tietoa peltojen päästöistä

Leppä kokoaa kriisityöryhmän

Satapäisen karjan isäntä sanoo suorat sanat raiviopelloista: "Päättäjien tulisi laittaa asia kuntoon, kun lapset riitelevät"