Maatalous

Viljelijäkyselyn tulos: Viljelijät aikovat vähentää ruuantuotantoa ensi vuonna kustannuskriisin takia

Lannoitehankinnat on usealla viljelijällä vielä pohdinnassa. Rehujen käyttö on säilynyt melko ennallaan.
Johannes Tervo
Viljatiloista 42 prosenttia aikoo tuottaa ensi vuonna kuten ennenkin. 32 prosenttia aikoo vähentää viljelyä jonkin verran.

Maatalouden kannattavuusnäkymät heikkenevät ensi vuonna, selviää Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä viljelijäkyselystä.

Kustannusten nousu kurittaa tiloja, jolloin tulevaisuuden näkymät ovat aiempaa alavireisemmät.

Osa tiloista aikoo kustannusnousun vuoksi sopeuttaa tilan tuotantoa vähentämällä tuotantomääriään.

Lannoitteiden ennätyskorkeiden hintojen takia moni on viivästyttänyt lannoitteiden hankintaa. Osa kertoo jättävänsä ne kokonaan hankkimatta.

Ostorehujen käytössä ei vielä tänä vuonna ole tapahtunut suurta muutosta, mutta maitotiloilla ostorehuja on osin hankittu aiempaa vähemmän.

Viljelijöiden tuntuma tilan tämän hetken taloudelliseen tilanteeseen on melko samalla tasolla kuin aiemmissa mittauksissa. Suurin osa vastaajista kertoo tilanteensa olevan melko hyvä tai melko huono.

Ensi vuonna viljelijät arvioivat taloustilanteensa heikkenevän selvästi.

Kantar kysyy viljelijöiden talousnäkymiä vuosittain. Yleensä kuluvan vuoden ja tulevaisuuden näkymien välillä ei ole niin suurta eroa kuin nyt on, sanoo asiakkuusjohtaja Reijo Pirttijärvi Kantar TNS Agrista.

Ensi vuonnakin enemmistö viljelijöistä on ryhmissä melko hyvä tai melko huono. Erittäin huonoksi tai huonoksi taloustilanteensa näkevien osuus kasvaa.

Sikatilat erottuvat vastauksissa. Niistä yksikään ei näe tilannettaan nyt tai ensi vuonna melko hyvää paremmaksi. 17 prosenttia sikatiloista odottaa tilanteen olevan ensi vuonna erittäin huono.

Myös maitotiloilla arviot ovat keskimääräistä heikommat, kun yleensä maidontuottajilla näkymät ovat olleet parhaassa päässä.

Kaikissa tuotantosuunnissa maatilan ensi vuoden taloudellinen tilanne nähdään kuluvaa vuotta huonompana.

Hyväksi tilanteen näkeviäkin löytyy. Tuottajahintojen ja ruuan hinnan on odotettu kohenevan ensi vuonna. Jos tuotantopanoksia on hankittu halvempien hintojen aikaan varastoon, voi näkymä olla myönteinen.

Timo Filpus
Talousodotukset heikkenevät ensi vuonna kuluvasta vuodesta.

Lannoitteiden hankintaa ei ole aiempina vuosina viljelijäkyselyssä kysytty, joten siihen ei ole vertailutietoa saatavilla. Tulosten perusteella kuitenkin vahvasti näyttää, että lannoitteiden käyttö vähenee ensi vuonna. Lannoitteiden hinnat ovat historiallisen korkeat.

Lannoitemyyjät ovat aiemmin sanoneet, että noin puolet vuoden lannoitemäärästä on myyty. Tulokset viittaavat samaan, kun "olen lykännyt hankintaa" ryhmässä on mukana viljelijöitä, jotka ovat osan tarvitsemistaan lannoitteista hankkineet.

15 prosenttia tiloista ei hanki ostolannoitteita muutenkaan. Tämä vastaa luomuviljelijöiden osuutta.

18 prosenttia kertoo, että ei aio nousseiden hintojen takia ostaa lannoitteita. Ryhmässä voi olla tiloja, joilla kuitenkin on lannoitteita aiemmilta vuosilta varastossa. Tuotantosuunnista ryhmä "Muu tuotanto" vastasi useimmiten näin. Heillä tuotanto voi olla laajaperäisempää muutenkin ja päätulonlähteenä esimerkiksi metsätalous.

Maito- ja sikatiloista yli puolet on jo lannoitteet hankkinut. Viljatiloista lähes puolet.

Timo Filpus
Moni suunnittelee tuotannon vähentämistä. Lannoitteiden hankintaa on lykätty tai jätetään kokonaan ostamatta.

Kaikissa tuotantosuunnissa on aikeita vähentää tuotantoa ensi vuonna kustannuspaineiden takia.

Sikatiloilla vähennysaikeet ovat merkittävimmät. Jonkin verran aikoo vähentää 44 prosenttia sikatiloista ja merkittävästi tuotantoaan leikkaa 16 prosenttia.

Tämän hetken eläinmäärien perusteella Kantar on ennustanut sianlihan kokonaistuotantoon ensi vuodelle kahden prosentin laskua. Tuotanto leikkaantuisi loppuvuodesta emakoiden määrän alentuessa.

Ryhmässä Muu tuotanto vähennysaikeet ovat korkealla. Tässä ryhmässä 11 prosenttia aikoo lopettaa tuotannon kokonaan.

Maito-, vilja-, sika- ja nautatiloista kokonaan lopettaa 1–4 prosenttia, mikä on ollut aika tavanomainen kehityskulku viime vuosina.

Maitotiloista 67 prosenttia aikoo tuottaa ensi vuonna entiseen malliin. Viljatiloista 42 prosenttia tuottaa kuten ennenkin ja 32 prosenttia vähentää jonkin verran.

Kotieläintiloilla tuotantomääriin vaikuttaa myös rehujen riittävyys.

Ostorehujen käytössä ei ole romahdusta, mutta jonkin verran käyttö tänä vuonna vähenee. 10 prosenttia on vähentänyt rehujen käyttöä merkittävästi.

Lue lisää

Alkutuotannon kustannusahdingon helpottaminen etenee "tuskastuttavan hitaasti" – ministeri Leppä kutsuu seuraavaksi koolle rahoitusalan edustajat

MTK:n johtokunta vaatii maatalouden kustannuskriisiin nopeita ratkaisuja – "Jos markkina ei toimi hyvällä, on se pantava toimimaan kovin keinoin"

Viljelijän aseman paraneminen jää haaveeksi cap-uudistuksessa – ratkaisut täytyisi etsiä kilpailulainsäädännön puolelta ja markkinoilta

Maatalouden yrittäjätulo jäi viime vuonna ennustettuakin huonommaksi arvioi PTT – lasku asettuu 20 ja 36 prosentin väliin, kustannukset nousivat ja viennin kasvu taittui