LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Maatalous

Rahoituskauden vaihtuminen on maksajavirastoille valtava ponnistus: Poliittisten vääntöjen venyminen syö aikaa käytännön valmistelulta

Tukijärjestelmä ei ole sillä hetkellä valmis, kun EU lyö sen ehdot lukkoon. Maksajavirastoissa työ pääsee silloin vasta vauhtiin.
Johannes Tervo
Suomessa maksajavirastotehtävää hoitaa Ruokavirasto, jonka pääpaikka on Seinäjoella. Ennen Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston yhdistymistä nykyiseksi Ruokavirastoksi maksajavirastotehtävää hoiti Maaseutuvirasto.

EU:n rahoituskauden vaihtuminen asettaa EU:n maksajavirastoille isoja haasteita. Jo nyt on selvää, etteivät uudet tukijärjestelmät tule käyttöön vuoden 2021 alussa.

Käytännössä se tarkoittaa vuoden 2014 toisintoa: vanhan rahoituskauden tuet jatkuvat, mutta niitä maksetaan uuden kauden rahoista. Voi myös olla, ettei siirtymäkausi jää yhteen vuoteen.

Muun muassa rahoituskauden vaihdoksen aiheuttamia haasteita pureksitaan tällä viikolla Helsingissä, kun EU:n maksajavirastojen johtajat kokoontuvat Finlandia-talossa pidettävään kaksipäiväiseen kokoukseen.

Kokousta isännöi Ruokaviraston maaseutulinjan johtaja Matti Puolimatka.

Maksajavirastot ovat jokaisessa EU-maassa toimivia virastoja, joiden tehtävänä on huolehtia maatalous-, maaseudun kehittämis- ja maatalouden markkinatukien hallinnointiin, maksamiseen, valvontaan, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvistä tehtävistä.

Suomessa maksajavirastotehtävien päävastuu on Ruokavirastolla, joka ohjaa myös ely-keskuksia ja kuntien muodostamia maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita.

Puolimatka korostaa, että maksajavirastojen näkökulmasta työ ei ole vielä lähellekään valmis siinä vaiheessa, kun uuden ohjelmakauden ehdot lyödään lukkoon EU:ssa. Itse asiassa maksajavirastot ovat siinä vaiheessa vielä hyvin kaukana valmiista.

Virastojen tehtävänä on huolehtia muun muassa kansallisten ohjeistusten laatimisesta, tietojärjestelmien rakentamisesta sekä viljelijöitä että hallintoa varten, tukihaun järjestämisestä sekä valvonnan toteuttamisesta.

"Teemme jo nyt jatkuvasti työtä sen eteen, että niin tukien haku kuin maksatukset sujuvat heti rahoituskauden vaihtumisen jälkeen ilman katkosta."

Puolimatka myöntää, ettei tehtävä ole helppo. Päätöksenteon ajankohdasta riippuen maksajavirastoille voi pahimmillaan jäädä hyvinkin vähän aikaa kansallisten järjestelmien toimeenpanoon.

"Siksi teemme koko ajan töitä, jotta olemme valmiita viemään järjestelmän täytäntöön heti, kun se on mahdollista. Pyrimme myös tuomaan valmistelussa jatkuvasti esiin myös toimeenpanon äänen, jotta järjestelmästä saadaan mahdollisimman käytännönläheinen."

Hyvästä valmistautumisesta huolimatta tukijärjestelmien murrosvaiheet ovat maksajavirastoille haastavia. Haasteet näkyivät myös Suomessa nykyisen ohjelmakauden alussa.

Viime vuosina suomalaisviljelijät ovat jo ehtineet tottua hyvin toimiviin sähköisiin palveluihin sekä ajallaan maksettaviin tukiin, mutta ei tarvitse mennä Ruotsia kauemmaksi, kun tilanne on jo toinen.

Tukien maksatukset ovat takunneet länsinaapurissa viime vuoteen asti. Vaikka valtaosa tuista maksetaan sielläkin jo ajallaan, pieni osa tuista on ollut myöhässä jopa vuosia.

STUDIO KARI LIKONEN OY
Matti Puolimatka.

Tulevan ohjelmakauden valmistelun ohella kokouksessa nousevat esiin muutkin ajankohtaiset maatalouspolitiikan kysymykset. Yksi keskeisistä huolenaiheista on viljelijäväestön ikääntyminen ja nuorten halu ryhtyä viljelijäksi.

"Olen todella huolissani siitä, saadaanko maatalouselinkeinon pariin houkuteltua riittävästi lahjakkaita nuoria."

Puolimatkan mielestä oli todella pysäyttävää, kun MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi suomalaisten viljelijöiden olevan keskimäärin EU:n nuorimpia.

"Eikä Suomessakaan viljelijöiden keski-ikä ole erityisen matala. Se kertoo todella olennaisen asian EU:n maatalouden tilanteesta."

Siksi Puolimatka on nostanut yhdeksi kokouksen paneelikeskusteluaiheeksi juuri nuoret tuottajat.

Nuorten pitää hänen mielestään olla hyvin keskeisenä kysymyksenä myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) seuraavan kauden valmistelussa.

"Nykypäivän nuoret ovat kasvaneet tekniikan ympäröiminä, ja sillä on iso merkitys tulevaisuuden maataloudessa. Teknologian kehitys ja digitalisaatio tuovat elinkeinolle uusia mahdollisuuksia. Nuorilla on aivan erilaiset valmiudet hyödyntää teknologiaa kuin meillä, pakon edessä kehityksen mukana 'rimpuilleilla'."

EU:lla on Puolimatkan mukaan kovat tavoitteet teknologian hyödyntämiseen. Esimerkiksi monitorointi eli jatkuva satelliittikuvien analysointi on tarkoitus olla elimellinen osa maataloutta jo seuraavalla cap-kaudella.

Tukien maksamiseen liittyvien asioiden ohella yksi EU:n maksajavirastojen keskeisistä tehtävistä on tukien valvonta.

"Ruokaviraston kassan kautta kulkee vuosittain kaksi miljardia euroa maatalouden ja maaseudun tukia. Yhteiskunnan rahoitus asettaa myös velvollisuuden huolehtia siitä, että rahat päätyvät sinne minne pitää", Puolimatka korostaa.

Vielä jokunen vuosi sitten valvonta herätti viljelijöiden keskuudessa paljon keskustelua, mutta viime aikoina tilanne on selvästi muuttunut.

Kun Ruokavirasto selvitti viljelijöiden kokemuksia viime vuoden valvonnoista, vastaukset antoivat viranomaisille hyvän arvosanan. Hyvästä onnistumisesta kielivät myös vastaukset, joita MT sai tiedustellessaan alkusyksystä MTK-liitoista niiden saamaa palautetta valvonnoista.

"Valvontojen ote enemmän nyt neuvovaa ja konsultoivaa, tarkastajien käytös ollut hyvää ja asiallista", todettiin Hämeestä.

"Ne koetaan kuuluvan järjestelmään ja ne ovat saaneet oikean mittasuhteen", oli puolestaan pohjoissavolaisten näkemys.

Puolimatka on tästä palautteesta hyvillään.

"Tavoitteemme on, että viranomaisen rooli olisi jatkossa enemmänkin mahdollistaja kuin se perinteinen valvoja."

Pekka Fali
Tukia valvotaan ympäri vuoden. Syysilmoituksen jälkeen valvotaan muun muassa peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä. Kuvituskuva.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruokavirasto keskeyttää yt-neuvottelunsa – lisämääräraha pelasti

Leppä Facebookin kyselytunnilla: Tukioikeudet voidaan lopettaa – "Osaamme jakaa tuet muutenkin"

Luomuliitto vaatii: Maataloustukijärjestelmän uudistamisessa otettava huomioon luomun vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen