Erä

Suurpedot aiheuttivat viime vuonna noin 7,5 miljoonan euron vahingot – korvausten maksaminen aloitetaan aikaistetusti jo huhtikuun alussa

Vahingoista yli 90 prosenttia aiheutui porotaloudelle.
Jouni Porsanger
Poro- ja viljelysvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.

Suurpedot aiheuttivat Suomessa vuonna 2019 noin 7,5 miljoonan euron vahingot. Ruokavirasto aloittaa korvausten maksamisen aikaistetusti jo 2. huhtikuuta alkaen, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kaikki vahingot, mukaan lukien porovahingot, maksetaan täysimääräisinä. Porotalouden vahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa.

Kaikista suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 90 prosenttia aiheutuu porotaloudelle, mikä kärsii nyt myös lumitilanteesta ja koronan aiheuttamista vaikeuksista ravintolamyynnissä, todetaan MMM:n tiedotteessa.

Ainoastaan vuoden 2019 porovahingoista paliskunnille maksettava noin 2,2 miljoonan euron vasahävikkikorvaus maksetaan myöhemmin. Korvauselementin maksaminen edellyttää riistavahinkoasetuksen muutosta vasakuolleisuusprosenttien päivittämiseksi. Asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella 8.4. asti.

Vasahävikkikorvaus maksetaan Paliskuntain yhdistykselle heti, kun asetuksen muutos on hyväksytty valtioneuvostossa. Yhdistys jakaa korvauksen edelleen paliskunnille.

Suurpetojen aiheuttamat yhteenlasketut vahingot laskivat 0,2 miljoonaa euroa vuodesta 2018, jolloin korvauksia maksettiin yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Porotalouden vahingot laskivat 7,2 miljoonasta 6,9 miljoonaan euroon. Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 puolella tapahtuvien suurpetojen aiheuttamien koira-, kotieläin-, mehiläis- ja irtaimistovahinkojen korvaukset voidaan maksaa hakijalle täysimääräisinä heti korvaushakemusten käsittelyn jälkeen.

Poro- ja viljelysvahingot maksetaan edelleen vahinkovuotta seuraavana vuonna, koska molemmissa on laskennallisia elementtejä, jotka eivät ole tiedossa hakemusta jätettäessä.

Lue lisää

Ahmoja saa metsästää enintään kahdeksan – tavoitteena on suojata poroelinkeinoa, ahman tappamia poroja on ilmoitettu jo lähes 3 300

Poroihin liittyvät riidat ratkotaan tulevaisuudessa tuomioistuimissa ja poronhoitoalueelle perustetaan puolueeton vahinkolautakunta

Yle: Koirat aiheuttavat noin sata porovahinkoa vuodessa

Suurpetokannat yhtä tiheitä luonnonsuojelualueilla sekä niiden ulkopuolella – luonnonsuojelualueiden ahmakantojen tiheys on jopa laskusuunnassa