Tilojen suojautumisen merkitys kasvaa, kun tautipaine kovenee: ”Aina vierailijoita ei tohdita riittävän tiukasti ohjeistaa, vaikka siihen olisi syytä"

Biocheck-arviointi herättelee tuottajia pohtimaan esimerkiksi tilan kulkureittien bioturvallisuutta.
Tilaajalle
Vieraiden pitäisi aina tulla navettaan vain täydellisen tautisulun kautta. Pienikin riski kasvaa isoksi, kun se toistuu usein, Terve karja kannattaa -hanke muistuttaa.