Turvemaiden raivauskiellolle tyrmäys valiokunnassa

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan mukaan turvemaiden raivauskielto olisi epätasa-arvoinen sekä EU:n että Suomen sisällä.