Ympäristönurmilta pikaisesti maa-analyysi kuntaan

Maa-analyysin tulos pitää toimittaa syyskuun aikana paperisena kuntaan.
Maa-analyysivelvoite koskee tiloja, jotka ovat sitoutuneet valumavesien hallintaan tai joilla on monivuotinen ympäristönurmi.