Eläinten hyvinvointilain lausunnoista moni kannatti uusien parsinavetoiden ja porsitushäkkien kieltoa

Lausuntoja annettiin kaikkiaan 476. Näistä sidosryhmien antamia oli 160. Merkittävä osa yksityisistä lausunnonantajista katsoi, että eläinten itseisarvo tulisi kirjata lakipykäliin.
Useat tahot toivoivat lausunnoissaan naudoille enemmän jaloittelua ja laidunnusta.
Useat tahot toivoivat lausunnoissaan naudoille enemmän jaloittelua ja laidunnusta.  Kuva: Saara Lavi

Lue lisää