Suurimmat tilat viljelevät kolmasosaa mansikka-alasta

Yli 10 hehtaaria mansikkaa viljeleviä tiloja on noin 60. Heidän hallussaan on kolmasosa koko mansikka-alasta.