Jatkuva mittaus kertoo koko vilja-erän kuivuuden ja säästää matkoja kuivurille

Kuivattavan viljan tarkka kosteuden määritys on erittäin tärkeä seikka sekä säilyvyyden että viljelyn taloudellisen tuloksen kannalta.
Janne Niemi ja nuori isäntä Aukusti Niemi ovat tyytyväisiä PehuTecin viljankosteusmittariin. 
Mittarin antamat lukemat ovat olleet erittäin tarkkoja.