Maatalousyrittäjistä vain kolmasosa kuuluu työterveyshuoltoon - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Maatalousyrittäjistä vain kolmasosa kuuluu työterveyshuoltoon

Maatalousyrittäjät toivovat, että työterveyshuoltoon kuuluvalla tilakäynnillä olisi mukana maatalouden sekä työhyvinvoinnin tai jaksamisen asiantuntija.
Pekka Fali
Suurimpien maitotilojen yrittäjät kuuluvat useimmin työterveyshuoltoon.

Maatalousyrittäjistä enää noin kolmasosa kuuluu maatalouden työterveyshuoltoon, selviää Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tilastoista. Kantar TNS Agrin Maatilojen kehitysnäkymät 2027 -tutkimuksen mukaan osuus on hieman korkeampi. Molempien tahojen tiedoista kuitenkin selviää, että työterveyshuoltoon liittyneiden määrä vähenee.

Lähes puolet tutkimukseen vastanneista kertoi, ettei tarvitse maatalouden työterveyshuoltoa. Melan mukaan yksi syy tähän on, että entistä useampi viljatilallinen on osa-aikainen ja päätyö on jossain muualla. Tällöin työterveyshuolto järjestyy päätyönantajan kautta.

Neljännes työterveyshuoltoon kuulumattomista maidontuottajista on sitä mieltä, että työterveyshuolto toimii huonosti. Kolmannes pitää sitä liian kalliina. Työterveyspalveluja hankkivat useimmin isot karjatilat.

Työterveyshuollon toiminnassa maatalousyrittäjät arvostavat vähiten tilakäyntejä, joiden aikana terveydenhoitaja arvioi työoloja. Arvostus on vähentynyt kahden vuoden takaiseen Kantarin tutkimukseen verrattuna.

Suurin osa vastaajista toivoi, että terveydenhoitajan lisäksi käynnillä on mukana maatalouden asiantuntija. Yli viidennes halusi mukaan myös jaksamisen tai työhyvinvoinnin asiantuntijan.

Lue lisää

Vinkit etätyön johtamiseen ja tekemiseen

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa, kolmas kerta!

Myös sotessa pitää tunnustaa tosiasiat

Ikuisuus on täällä: Sote