Maatalous

5 600 luomutilaa vuonna 2027 – kanat luomutuotantoeläinten kovimmat kirijät

Luomutuottajat ovat yrittäjähenkisiä ja suhtautuvat tilojensa kannattavuuteen tavanomaisia tiloja myönteisemmin, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.
Jukka Pasonen
Kantar TNS Agrin kyselyssä selvitettiin viljelijöiden kiinnostusta luomuun.

Luomutilojen määrä kasvaa ja niillä on entistä enemmän peltoa, nautoja, uuhia ja kanoja. Lisäksi luomutuottajien kuva tilansa nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta on edelleen tavanomaisia tiloja positiivisempi.

Nyt luomussa olevat tilat aikovat myös jatkaa valitsemallaan tiellä, selviää Kantar TNS Agrin tekemästä Maatilojen kehitysnäkymät 2027 -tutkimuksesta.

Luomussa vetoavat kannattavuus, tuet ja ekologisuus. Uuden tuotantotavan aloittamisen jarruina ovat puolestaan rikkakasviongelmat, byrokratia sekä alhaiset tuotokset tai sadot.

Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset kertovat tavanomaisten tilojen luomukiinnostuksen hieman hiipuneen kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Mikäli tuottajien tämänhetkiset suunnitelmat toteutuvat, seuraavien kahden vuoden aikana kasvinviljelyssä olevien luomutilojen määrä voi kasvaa 10 prosentilla, noin 5 500 tilaan. Siitä eteenpäin vauhti hiljenee: vuonna 2027 luomutiloja on noin 5 600.

Luomukotieläintuotannosta eniten kiinnostavat emolehmä-, kananmuna ja lammastuotanto.

Tätä menoa maamme 2,3 miljoonasta peltohehtaarista on seitsemän vuoden kuluttua luomussa noin 400 000 hehtaaria. Nyt luomuhehtaareita on 310 000.

Viime vuonna luomutiloilla oli viljelyksessä keskimäärin 61 hehtaaria peltoa. Vuonna 2027 hehtaareita on 70.

Tulokset olivat pääosin odotusten mukaiset. Luomukiinnostus kotieläinpuolella oli hieman hiipunut edellisestä kerrasta, mutta edelleen pääosin positiivinen, kertoo tutkimuksen tekemiseen osallistunut asiakaspäällikkö Pasi Saarnivaara.

Luomukotieläintuotannon lopettavia on vähemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa ja luomussa pysytään yleensä niin kauan kuin tuotanto jatkuu.

Tämä tietää hyvää tulevaisuutta luomukotieläintuotannolle: lopettavien tilojen jättämä aukko korvautuu jatkavien tilojen laajennuksilla ja alalle siirtyvillä uusilla tiloilla.

Poistuma tulee korvattua luomussa jatkavien tilojen laajennuksilla ja kasvun mahdollistavat uudet luomutilat, kuten aiemminkin.

Jos tutkimuksen vastanneiden tuottajien aikeet toteutuvat, luomumaidontuotanto voisi seitsemässä vuodessa kasvaa jopa 60 prosenttia. Vuonna 2027 luomumaitotiloja olisi 210 ja niillä keskimäärin 79 lehmää. Viime vuonna keskilehmäluku oli 56.

Luomuemolehmien määrä voisi kasvaa kuudenneksella vaikka emolehmätilojen määrä vähenee. Emoja arvioidaan vuonna 2027 olevan 24 000 mutta tiloja 511. Viime vuonna emolehmiä piti 638 tilaa.

Myös luomulampaiden määrä on kasvussa tilakoon pysytellessä 200 tuntumassa. Luomu-uuhia oli viime vuonna 25 075. Vuoden 2027 pääluvuksi ennustetaan 30 277.

Kanat ovat luomutuotantoeläinten kovimmat kirijät. Ennusteen mukaan luomukanojen määrä kasvaa yli 70 prosenttia vuoteen 2027 mennessä tilojen määrän pysytellessä ennallaan. Seitsemän vuoden kuluttua luomumunia tuottaa 56 tilaa ja niillä on yhteensä noin 560 000 kanaa.

"Kannattavuus, tuet ja ekologisuus ovat olennaisimmat syyt siirtyä luomuun. Kananmunissa myös luomutuotteiden kysyntä", Saarnivaara sanoo.

Toisin kuin muu kotieläintuotanto, luomusianlihan tuotanto ei juuri kiinnosta. Lihasikatiloja oli viime vuonna luomussa 15 ja vuonna 2027 niitä on 17. Luomilihasikojen määrä laskee tuhannella viime vuoden noin 5 000:stä vuoden 2027 noin 4 000 sikaan.

Sikatiloille olennaisimmat syyt olla siirtymättä luomuun ovat rikkakasviongelmat, byrokratia, alhaiset tulot sekä tuottamisen vaikeus ja vaivalloisuus, Saarnivaara selittää. Tilanteeseen vaikuttaa myös ylipäätään sianlihantuotannon tulevaisuuden epävarmuus.

Luomutuottajat ovat tavanomaisia yrittäjähenkisempiä, Kantar kertoo.

Vastaajille esitettiin erilaisia yrittäjyyteen liittyviä väitteitä, joiden soveltuvuutta oman tilan toimintaan he arvioivat.

Luomutilat ovat tavanomaisia enemmän muun muassa asettaneet lähivuosien toiminnalleen selkeän tavoitteen ja kokevat, että menestyäkseen pitää ottaa riskejä.

Tilat seuraavat talouden tunnuslukuja aktiivisesti ja laativat budjetin vuosittain. Myös väite "maatalous on minulle yritystoimintaa" soveltui vastausten perusteella paremmin luomutiloille kuin tavanomaisille.

Lue myös:

Vuoden tauon jälkeen paine purkautuu: Luomusitoumuksen tekemässä tänä vuonna 283 uutta tilaa – luomutilojen määrä kasvaa kolme prosenttia

Kolme viljelijää viidestä pitää tilansa näkymiä vähintään melko hyvinä — odotukset parantuneet kaikissa tuotantosuunnissa viime vuodesta

Jos suunnitelmat toteutuvat, vuonna 2027 Suomen maatiloista joka kymmenes on osakeyhtiö

Lue lisää

Tänään vietetään ensimmäistä luomutuotannon päivää – EU haluaa neljänneksen pelloista luomuun vuoteen 2030 mennessä

Luomukasvitiloille tulossa turha rajaus

Mielipide: Ei ole järkevää ylenkatsoa luomua, joka ratkaisee ruokajärjestelmän kestävyyskriisin

Luomu on ratkaisu kestävyyskriisiin