MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Maatalous

EU-kysely: Turvallinen ruoka, ilmastonmuutoksen torjunta ja viljelijöiden kannattavuus maatalouspolitiikan tärkeimmät tavoitteet

Vaikka valtaosa eurooppalaisista on kuullut maatalouspolitiikasta, harva tuntee sen yksityiskohtia.
Kimmo Haimi
Vastaajat pitivät tärkeänä, että maataloustukia ohjataan ilmasto- ja ympäristötoimiin.

Kolme neljästä eurooppalaisesta on tietoinen Euroopan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap, Common Agriculture Policy), selviää Euroopan komission julkaisemasta mielipidekyselystä.

Lähes kaikki Eurobarometrin vastaajat pitivät maataloutta ja maaseutua tärkeinä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Capin uskotaan hyödyttävän kaikkia kansalaisia, ei pelkästään maanviljelijöitä.

Maatalouspolitiikan tärkeimpinä tavoitteina pidetään turvallisen, terveellisen ja korkealaatuisen ruuan tarjoamista.

Puolet eurooppalaisista katsoo, että maatalouspolitiikan yhtenä päätavoitteena tulisi olla ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä viljelijöiden kohtuullisen tulotason varmistaminen.

Yhä useampi kansalainen uskoo, että ruuantuotanto on yksi ilmastonmuutoksen merkittävimmistä syistä. Silti suurin osa kansalaisista uskoo, että sektori on liikkunut ilmastoystävällisempään suuntaan. Tätä näkemystä kannatti 55 prosenttia ihmisistä.

Kaksi kolmesta totesi, että maataloussektorin on tehtävä vielä paljon toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Sama osuus vastanneista olisi valmis maksamaan ruuasta kymmenen prosenttia korkeampaa hintaa, jos tuote olisi tuotettu pienemmällä hiilijalanjäljellä.

Yli puolet vastanneista katsoi metsien määrän Euroopassa laskeneen kymmenen viime vuoden aikana.

Metsien talouskäyttö ei noussut korkealle EU-kansalaisten arvostuksessa.

Tärkeimpinä metsien tarjoamina etuina mainittiin eläinten elinolojen säilyttäminen, biologinen monimuotoisuus, hiilensidonta sekä metsäsektorin osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Yhä useampi kansalainen ajatteli maanviljelijöille osoitetun tuen olevan liian niukka. Yli puolet Euroopan kansalaisista uskoo, että tuen pitäisi kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kysyttäessä, miten maaseutu on kehittynyt, vastauksissa korostuivat nopea Internet ja kuljetusinfrastruktuuri. Työmahdollisuuksien maaseudulla nähtiin sen sijaan heikentyneen.

Yli puolet vastanneista piti valmisteltuja kauppasopimuksia hyvänä kehityssuuntana unionin maataloudelle. Enemmistön mukaan ruokaa voitaisiin tuoda mistä vain, kunhan sillä olisi EU:n kanssa yhtäläiset standardit eläinten hyvinvoinnissa ja ympäristöasioissa.

Komission syyskuussa 2020 teettämään haastattelututkimukseen vastasi 27 000 kansalaista kaikista 27 jäsenmaasta.

Selvitys löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lue lisää

"Tukipolitiikkaa pitäisi muuttaa radikaalisti, jos tavoitellaan ilmastopoliittisesti kestävää maataloustuotantoa", Luken tutkimusprofessori ei pidä uusia cap-ehdotuksia riittävän kunniahimoisina

Vihreiden ja vasemmistoliiton mielipide EU:n maataloudesta herättää kummastelua – Virkkunen: "Puoluejohtoa myöden kritisoidaan meppejä, jotka tukivat huomattavasti edistyksellisempää kantaa"

EU:n maatalouspolitiikasta tulossa entistä vihreämpi – europarlamentti kannattaa tukikattoa, mutta antoi vihreää valoa Suomelle tärkeille tukimuodoille

EU-ministerit sopuun maatalouspolitiikasta: "Turvaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön viljelijöille" – neuvottelut jatkuvat vielä parlamentin ja komission kanssa