Maatalous

MT selvitti: Pelko lomittajapulasta ei toteutunut – kotieläintiloille riitti sijaisia koronasta huolimatta

Lomittajia ei ole sairastunut koronaan mutta esimerkiksi testituloksien odottelua on pakottanut olemaan pois töistä.
Jukka Pasonen
Lomittajapulaan on koitettu varautua muun muassa laatimalla lomitusyksiköissä listaa henkilöistä, joita voisi hälyttää töihin vakituisten sairastaessa.

Ainakin toistaiseksi kotieläintilojen lomitukset on saatu hoidettua koronasta huolimatta. Tämä käy ilmi MT:n lomituspalveluyksiköille lokakuun alussa tekemästä kyselystä.

Keväällä MTK, kotieläintuottajat ja maatalouslomitusta järjestävät paikallisyksiköt olivat huolissaan siitä miten selvitään, jos covid-19-koronaviruksen takia useita lomittajia on samaan aikaan pois töistä.

Kyselyyn vastasi 28 yksikköä neljästäkymmenestä paikallisyksiköstä.

Vastauksia käsitellään tässä jutussa nimettöminä eikä vastaajien edustamia lomituspalveluyksiköitä kerrota mahdollisten koronaan sairastuneiden yksityisyyden suojaamiseksi.

Kyselyn mukaan vain yhden pohjoisessa Suomessa sijaitsevan yksikön alueella on ollut 1–3 koronavirukseen sairastunutta maatalousyrittäjää, joiden tilalla on käyty lomittamassa. Lomitus on ollut sijaisapua. Yrittäjän sairastuminen ei vaikeuttanut lomituksen järjestämistä.

Sen sijaan lomittajia tai heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä ei ole sairastunut koronavirukseen.

Lomittajia on kuitenkin joutunut olemaan pois töistä joko omia tai lasten koronatestituloksia odotellessa

Itäistä Suomea edustavan lomituspalveluyksikön alueella on ollut koronaan altistuneita tai tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa niin maatalousyrittäjiä kuin lomittajia.

"Yrittäjien vuosilomien sekä sijaisapulomitusten peruutuksia koronan vuoksi on tullut, mutta lomittajia ei ole tarvinnut lomauttaa, töitä on löytynyt kaikille", kertoo eräs vastaajista.

Koronatilanteeseen varautuminen on vaikeaa, toteaa erään läntisen Suomen yksikön edustaja.

"Emme voi ennakolta tietää, kuka sairastuu ja milloin. Se mitä voimme tehdä, on varmistaa, että henkilöstöllä on saatavilla riittävästi suojaimia ja desinfiointiaineita sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista. Aivan yhtä tärkeää on varmistaa, että maatalousyrittäjien lomat pyörivät sujuvasti koko ajan ja he pääsevät irtautumaan työstään oli sitten koronaa tai ei."

Vastanneista yksiköistä 19:ssä on koronan varalta laadittu valmiussuunnitelma tai vastaava. Suunnitelmia on laadittu yksin tai yhdessä naapuriyksikön kanssa.

Eräästä itäisen Suomen yksiköstä esimerkiksi kerrotaan, että varsinaista kirjallista valmiussuunnitelmaa ei ole mutta asiat on käyty hallinnossa läpi. Lisäksi lomittajille on annettu ohjeita reaaliaikaisen tiedon pohjalta sekä korostettu suojautumista ja varautumista.

"Erillistä valmiussuunnitelmaa ei ole laadittu. Kunnan antamat ohjeet olleet riittävät ja onneksi niitä ei ole toistaiseksi tarvittu", todetaan toisesta itäisen Suomen yksiköstä.

Koronaan varautumista on sekin, että kokoukset, koulutukset ja muut vastaavat kohtaamiset on suunniteltava tarkkaan, yksi vastaajista muistuttaa.

"Onneksi yksikössämme oli jo käytössä lomittajilla älypuhelimet; kohtaaminen etänä onnistui välineiden puolesta. Keväällä lomittajat seurasivat muutaman luentotyyppisen koulutuksen työpuhelimen välityksellä."

Vain yhden lomituspalveluyksikön vastauksessa kerrottiin, että työnantajan antamat ohjeet koronavirusta koskien ovat olleet riittäviä.

Yksi vastaajista puolestaan kertoo, että keväällä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta saatiin hyvä neuvot miten toimia, jos yrittäjä sairastuisi koronaan tai määrättäisiin altistuksen vuoksi karanteeniin.

Kiitoksia annetaan myös oman alueen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän antamille ohjeille.

Keväällä koronatilanteen pahentuessa lomituspalveluyksiköitä kehotettiin kokoamaan lista henkilöistä, jotka voisivat tehdä lomitustyötä, jos varsinaisista lomittajista alkaa olla pula.

Kyselyyn vastanneista kaksi kertoi, että tällaista listaa oli tehty.

"Alueellamme ei ole lomittajista ylitarjontaa, pikemminkin päinvastoin. Reservityöntekijälistaa kerättiin omatoimisesti ja sijaisia ilmoittautui kiitettävästi, mutta näitä sijaisia ei keväällä tarvinnut onneksi käyttää", toinen vastaajista kertoo.

Toisessa yksikössä lomittajareserviä saatiin kokoon heikosti. "Nykyään ei ole enää lomitustyötä osaavia henkilöitä kuin hyvin vähän reservissä."

Asia, jota keväällä korostettiin, oli yrittäjien oma varautuminen lomittajapulaan.

Varahenkilön tärkeys nousi esiin myös muutamassa kyselyn vastauksissa.

"Tilojen on itse varauduttava miettimällä miten heidän tilan asiat hoidetaan, jos epidemia laajenee maatiloille. Jos tulee laaja tartunta, se koskee hyvin todennäköisesti niin yrittäjiä kuin lomittajia eikä näin ollen resurssit millään riitä hoitamaan sekä sairaiden lomittajien että yrittäjien työt."

Lue myös:

Pirkanmaalla varaudutaan koronaepidemian aiheuttamaan lomittajapulaan – tiukan paikan tullen ensin lomitetaan yhden eläintenhoitajan tilat

MTK vaatii lomituslakiin pikaista lisäystä: Koronakaranteeni saatava sijaisavun perusteeksi

STM tyrmää MTK:n vaatimukset lomituslain muuttamiseksi – muutosprosessi olisi liian pitkä ja tarvitsisi rahoitusta

Lue lisää

Lammastilallinen Yläneeltä ihmettelee, miksi Helsingin joulutorit on suljettu mutta ostoskeskuksissa tungeksitaan Black Fridayn tunnelmissa – "Vaikuttaako taustalla amerikkalainen ajatusmalli, money talks?"

Pääkaupunkiseudulle järeitä rajoituksia kolmeksi viikoksi – harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään, yli 10 hengen yleisötilaisuudet kielletään

THL: Suomessa raportoitu yli 600 koronavirustartuntaa

Naapurimaakuntien matkustussuositukset eivät näytä toistaiseksi vaikuttaneen Uudenmaan liikenteeseen