Maatalous

Atria tarjoaa emakoita vähentäville sopeutusrahaa

Lihatalo pyrkii tasapainottamaan tuotantoa pitkäjänteisesti. Saksassa lihaketju kipuilee koronan ja ASF:n ristipaineissa.
Johannes Tervo
Atria tasapainottaa lihan tarjontaa tarjoamalla 800 euron sopeutusrahaa emakolta tuotantoa rajoittaville tiloille.

Atria ottaa käyttöön emakoiden sopeutusrahan, jolla pyritään tasapainottamaan lihamarkkinoita. Asiasta kerrottiin tuottajakirjeessä viime viikolla.

Jokaisesta vähennettävästä emakkopaikasta luvataan 800 euron korvaus ja vähentäminen pitää viedä loppuun puolessatoista vuodessa. Sen jälkeen tehdään uusi tuotantosopimus alennetulla emakkomäärällä.

Lihaliiketoiminnan johtaja Markku Hirvijärvi Atrialta kertoo, että jonkin verran yhteydenottoja on jo tullut. Sopeutusrahalla pyritään osaltaan huolehtimaan siitä, että markkinoille tuleva lihamäärä pysyy tasapainossa lihan kulutuksen kanssa.

"Asiassa ei ole mitään uutta. Tuotantoa on ohjattu ennenkin markkinatilanteen mukaan ylös- tai alaspäin."

Hirvijärven mukaan sopeutustarvetta on osin siksi, että tuottavuus on noussut voimakkaasti. Samaan aikaan sianlihan kulutus laskee. Myös Saksan sikakriisillä ja viennin pysähtymisellä kolmansiin maihin on vaikutusta, samoin Kiinan lihantuotannon elpymisellä ASF-kriisin jälkeen.

"Saksalaista sianlihaa ei ole ilmeisesti tuotu. Toivottavasti ovia ei aleta avata heti, kun tilaisuus tulee", Hirvijärvi toteaa.

Sianlihan vienti Kiinaan on vetänyt vahvasti koko vuoden, mutta miten pitkään. Kiinan johto on arvioinut, että sianlihan tuotanto kyetään palauttamaan nopeasti ASF-kriisiä edeltäviin lukuihin.

Arviot eivät vakuuta kaikkia. Rabobank ja EU ovat ennustaneet, että Kiinalta vie vähintään 3–4 vuotta, jotta lihantuotanto palaa ennalleen.

Lue lisää

Jännitysnäytelmä viljamarkkinoilla, vieläkö hinnat jatkavat nousua?

Hajanaisten yritysten kerho

Suurvaltapolitiikan vaikutukset maatalousmarkkinoihin voivat tänä vuonna rauhoittua, korona ja ASF vaikuttavat edelleen

Kauran vienti vetää Suomesta, Venäjän vientirajoitusten vaikutukset vielä vähäiset viljamarkkinoilla