Maatalous

Lakimuutos helpottamassa kausityöntekijöiden siirtymistä tilalta toiselle – työnantajille kädenojennus byrokratian keventämiseksi

Korona varjostaa tulevaa kasvukautta. Maa- ja puutarhatalousyrittäjiä huolestuttaa, saadaanko tänä vuonna riittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä istuttamaan ja korjaamaan satoa.
Jarno Mela
Osa maatilojen kausityöntekijöistä saapui viime keväänä Ukrainasta Suomeen työnantajien järjestämällä tilauslennolla. Kuvassa ensimmäisellä lennolla saapuneita kausityöntekijöitä.

Eduskunta keskusteli tänään hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin kausityölakia. Muutoksilla halutaan helpottaa sekä kausityöntekijöiden että heitä palkkaavien asemaa. Laki koskee työsuhteessa tehtävää kausityötä maatalouden ja matkailun alalla.

Tärkein muutosehdotus koskee kausityöntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa Suomessa ollessaan. Hänen ei enää tarvitsisi hakea uuttaa kausityölupaa. Maahanmuuttovirasto Migrin antama todistus työnteko-oikeuden laajentumisesta riittäisi.

Esityksessä kevennettäisiin työnantajan hallinnollista taakkaa. Jokaisesta samaan aikaan ja samanlaiseen työhön tulevasta kausityöntekijästä ei enää tarvitsisi erikseen täyttää ja lähettää lomaketta. Työnantaja voisi antaa tiedot yhdellä kertaa kaikista kausityöntekijöistä.

Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta kausityöntekijän oikeusasemaan.

Myös kausityöntekijöiden Suomeen paluuta helpotettaisiin. Suurin osa maatalouden kausityöntekijöistä palaa töihin aiemmalle työnantajalleen. Tällaisen kausityöntekijän ei tarvitsisi esittää selvitystä työnteon edellytyksistä. Maahanmuuttovirasto on jo aiemmin selvittänyt työnantajan edellytykset toimia lain vaatimusten mukaisena työnantajana.

Seuraavaksi lakimuutos menee valiokuntakäsittelyyn. Hallitus esittää, että kausityölaki astuu voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin ennen maatalouden satokauden alkamista. Lakia sovellettaisiin myös lain voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin kausityöhön oikeuttavan luvan saamiseksi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) totesi lakimuutosta esitellessään, että ennen vuotta 2018 kausityöntekijöillä oli mahdollisuus vapaasti siirtyä tilalta toiselle satokauden edetessä.

"Kausityölaki kytkeytyy EU:n kausityödirektiiviin. Aikanaan ei ilmeisesti käytetty hyväksi kaikkia direktiivin joustomahdollisuuksia."

Työlupahakemusten käsittely Ukrainassa jo pahasti ruuhkautunut – hallituksen linjauksia ulkomaisen kausityövoimasta odotetaan huomenna

MTK vaatii hallitukselta nuorisoseteliä korvaamaan osan nuoren työntekijän palkkakustannuksista – maaseudulta löytyy suuri määrä kesätyöpaikkoja

Erilaisia lupia tehdä kausityötä

 • Suomeen on vuosittain tullut noin 10 000–16 000 kausityöntekijää työskentelemään lähinnä maa- ja puutarhatiloilla. Lisäksi on tullut noin 4 000 luonnonmarjajoen poimijaa.
 • Maahanmuuttovirasto Migri myöntää kausityötodistuksia ja kausityöoleskelulupia.
 • Suomen edustusto myöntää kausityöviisumeita. Noin puolet niistä on myönnetty Suomen Kiovan edustustossa Ukrainassa.
 • Myönnetyt kausityötodistukset (työnteko kestää alle 3 kk):
 • 9 940 kpl vuonna 2019
 • 10 271 kpl vuonna 2020
 • Myönnetyt kausityöviisumit (työnteko kestää alle 3 kk):
 • 5 584 kpl vuonna 2019
 • vuoden 2020 tilastoja ei vielä saatavilla
 • Myönnetyt kausityöoleskeluluvat (työnteko kestää yli 3 kk):
 • Vuonna 2019 1 128 kpl, kun työnteko 3–6 kk ja 494 kpl, kun työnteko 6–9 kk
 • Vuonna 2020 986 kpl, kun työnteko 3–6 kk ja 466, kun työnteko 6–9 kk
Lue lisää

Työlupabyrokratia jättää pian marjat peltoon

Maa- ja puutarhatilat varautuvat toiseen koronakesään – marjatilan yrittäjät kiittävät viranomaisia ripeydestä: "Päätiimiin kuuluvan parinkymmenen työntekijän oleskeluluvat jo kunnossa"

Nämä asiat on huomioitava kausityöntekijöiden maahanpääsyssä – maa- ja metsätalousministeriö korostaa kotimaisen työvoiman hyödyntämistä

Belgia tarvitsee tiloilleen 20 000 kausityöntekijää, silti useita satoja työntekijöitä käännytetty lentokentältä takaisin kotimaahansa: "Komission suosituksia on vahvistettava"