Maatalous

Valion Maitosuomi, Atria ja kolme lihaosuuskuntaa naudanrehuyhteistyöhön – perustavat yhteisen yrityksen, osuus A-rehun kahdesta tehtaasta Maitosuomelle

Uusi yhtiö tuottaa palveluita Atrialle myös naudanlihan hankinnassa.
Tuukka Kivimäki
Osuuskunta Maitosuomi omistaa jatkossa osan A-rehun Koskenkorvan tehtaasta.

Atria ja valiolainen tuottajaosuuskunta Maitosuomi yhdistävät voimansa naudanrehuliiketoiminnassa ja perustavat nautarehuja kehittävän ja myyvän yhteisyrityksen, Nautasuomi Oy:n. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.

Uusi yhtiö tuottaa palveluita Atrialle myös naudanlihan hankinnassa.

Yhteisyrityksen omistajiksi tulevat Maitosuomen ja Atria Suomi Oy:n ohella sen pääomistajina toimivat lihaosuuskunnat Itikka, Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha. Nautasuomi Oy:stä tulee Atrian tytäryhtiö 51 prosentin omistusosuudella.

A-Rehun nautarehut valmistetaan Itikka osuuskunnan, Lihakunnan ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan omistamissa tehdaskiinteistöissä Ilmajoen Koskenkorvalla ja Varkaudessa. Osuuskunta Maitosuomi tulee osakkaaksi molempiin tuotantolaitoksiin.

Yhteisyrityksen perustamisella kyetään yhtiöiden mukaan yhdistämään maidon- ja lihantuotantoa harjoittavien toimijoiden osaamista ja resursseja.

Järjestely turvaa maito- ja lihanautatiloille kustannustehokkaat ja laadukkaat teolliset rehut. Koska rehut muodostavat merkittävän osan tilojen tuotantokustannuksista, järjestely tukee osaltaan maidon- ja naudanlihantuotannon kilpailukykyä.

"Sekä maidon- että naudanlihantuotanto toimivat avoimilla markkinoilla, ja kansainvälinen kilpailu kohdistuu suoraan tilatasolle saakka", perustelee Nautasuomi Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetty A-rehun toimitusjohtaja Reijo Flink.

Sekä naudanlihan että maidon tuotantomäärien arvioidaan laskevan tulevina vuosina.

"Tämän vuoksi kustannusten hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Uuden omistajuusmallin avulla tavoitellaan rehuliiketoiminnan kasvua ja hyötyä, mitkä näkyvät tilatason hinnoissa."

Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen katsoo lihaosuuskuntien ja maito-osuuskunnan yhteisen tuottajaomistuspohjan luovan uudelle yhtiölle vahvan kivijalan.

"Nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa ruokinnan kustannuksiin ja sen kehittymiseen pitkällä aikavälillä."

Alkuvaiheessa perustettava Nautasuomi Oy ryhtyy myymään A-Rehun nautarehuja yhdessä Maitosuomen Valmakauppojen kanssa.

Lue lisää

Maitosuomen ja lihaosuuskuntien Nautasuomi varmistaa kotimaisen ja tuottajaomisteisen rehuvalmistuksen jatkon

Tuottajien vaadittava yhtiöiltään enemmän

Itikka ja Lihakunta maksavat yhteensä 30 prosenttia korkoa ja palautusta osuuspääomalle

Risto Lahti nousi sikasuoralta osuuskuntien johtoon – haluaa viedä Lihakunnan ja Itikka osuuskunnan 2020-luvulle