Maatalous

Geenieditointi arvioidaan uudestaan EU:ssa – komission selvityksen mukaan uudet kasvinjalostusmenetelmät voisivat tukea Green Deal ja Pellolta pöytään -strategioita

EU:n tuomioistuimen vuonna 2018 tekemä linjaus määritti geenieditoinnin geenimuunteluksi. Tiedeyhteisö tyrmistyi linjauksesta.
Tuure Kiviranta
Geenieditoinnin avulla jalostettujen kasvien versoja Wageningenin yliopistossa Hollannissa.

Geenieditoinnille on ehkä aukeamassa uusi mahdollisuus EU-maissa, kertoo Kylvösiemen-lehti.

EU:n komissio julkaisi keväällä selvityksensä uusista kasvinjalostusmenetelmistä.

Komission selvityksessä todetaan, että uudet jalostusmenetelmät voivat luoda entistä kestävämpää maataloutta. Ne voisivat tukea komission Green Deal ja Pellolta pöytään -strategioita, joissa on kunnianhimoisia ympäristötavoitteita.

Uusilla menetelmillä kasveista voidaan jalostaa helpommin tauteja ja sään äärioloja kestäviä. Se voi vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta. Lisäksi voidaan jalostaa kasvien ravinto-ominaisuuksia.

Kotimaassa kasvinjalostajat ovat aiemmin todenneet, että Suomessa geenieditointia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tähkäidännän estämiseen sekä kasvitauti- ja tuholaiskestävyyden parantamiseen.

Vuonna 2019 EU:n jäsenmaat vaativat komissiota tekemään uuden selvityksen, sillä EU:n tuomioistuimen vuonna 2018 tekemä linjaus määritti geenieditoinnin geenimuunteluksi.

Geenieditoitujen lajikkeiden hyväksyntä on siten EU:ssa niin kallista, että käytännössä menetelmää ei ole mahdollista käyttää.

Tiedeyhteisö on ollut vahvasti sitä mieltä, että geenieditointi ei ole geenimuuntelua. Tutkijat ovat olleet pöyristyneitä tuomioistuimen päätöksestä ja EU:n asenteesta tiedettä kohtaan.

Geenieditoinnissa ei lisätä vierasta DNA:ta genomiin, kuten geenimuuntelussa voidaan tehdä. Sen sijaan geenieditoinnissa voidaan poistaa ja lisätä solun DNA-jaksoja.

Tällöin se on kuin perinteistä mutaatiojalostusta, mutta tarkempaa ja nopeampaa.

Komission selvityksessä huomautetaan, että vuodelta 2001 oleva GMO-lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukainen, kun käsitellään uusia kasvinjalostusmenetelmiä.

Siksi komissio aloittaa kehittää omaa lainsäädäntöä uusille tekniikoille.

Monissa maissa Euroopan ulkopuolella uudet jalostusmenetelmät ovat jo käytössä ja EU-maat tekevät kauppaa näiden kanssa. Kyse on tällöin myös EU-maiden kilpailukyvystä.

Asia lähtee etenemään EU:n koneistossa. Sitä käsittelevät muun muassa jäsenmaiden maatalousministerit sekä EU:n parlamentti.

Lue lisää

Kasvinjalostuksella varaudutaan sään äärioloihin – geenieditointi saattaa tulla lähivuosina avuksi

Geenieditointi helpottaisi kasvien ja eläinten jalostusta, jos sitä ei pelättäisi EU:ssa niin paljon: "Laki tulisi päivittää"

Rukiin perimä avattu – myös vehnän jalostus hyötyy

Lypsykarjalla tuttu genomivalinta hyppäsi navetoista viljan koeruuduille