Maatalous

Viljelijöiden niukka enemmistö jättäisi raiviopellot ilman tukia – MTK:n Marttila: "Raivioiden tuista haetaan kompromissi, ääripäät on suljettu pois"

Pellon raivaamista viljelijät eivät haluaisi kieltää.
Timo Filpus
Suhtautuminen raiviopeltojen tukiin jakaa viljelijäkenttää.

Suhtautuminen raiviopeltojen tukikelpoisuuteen jakaa viljelijöitä.

Kantar TNS Agri kysyi touko–kesäkuun vaihteessa MT:n pyynnöstä viljelijöiltä, pitäisikö tukikelvottomat raiviopellot ottaa suorien tukien piiriin.

Kantansa kertoneiden enemmistö, 47 prosenttia, vastasi, että ei pidä. 43 prosenttia haluaisi ottaa raiviot mukaan tukien piiriin. Kantaansa ei osannut kertoa 11 prosenttia.

Maitotilojen sekä muiden nautatilojen enemmistö haluaisi raiviot tukien piiriin.

Kannatusta raivioiden tuille löytyi myös ryhmissä Muu kotieläin ja Muu kasvinviljely. Näihin tuotantosuuntiin kuuluu siipikarja-, lammas- ja hevostiloja sekä erikoiskasvi- ja puutarhatiloja sekä esimerkiksi heinänviljelijöitä.

Sen sijaan sikatiloilla vastustetaan raivioiden tukia vahvasti. Sikatiloista 74 prosenttia ei halua raivioille tukia. Viljatilojen kohdalla vastaava osuus on 51 prosenttia.

Tukialueittain tarkasteltuna suurin kannatus, 51 prosenttia, raivioiden tuille löytyy C1-alueelta. Alle 40-vuotiaat viljelijät myöntäisivät raivioille tuet herkemmin kuin vanhemmat kollegat.

Pellon raivaamiseen suhtaudutaan myönteisemmin kuin raivioiden tukemiseen.

Viljelijöiltä kysyttiin, pitäisikö uuden pellon raivaaminen kieltää kokonaan.

Vastaajista 27 prosenttia kieltäisi raivaamisen. Raivaamisen sallisi jatkossa 66 prosenttia.

Hiukan yllättävästi sikatilat eivät juuri kieltäisi raivausta, vaikka ne suhtautuivat raivioiden tukiin kielteisimmin.

Tukikysymys on noussut pinnalle, sillä valmisteilla olevan maatalouspolitiikan uudistuksen (cap-uudistus) yhteydessä voi olla mahdollista, että nykyinen tukioikeusjärjestelmä lakkautetaan.

Uutta peltoa raivanneet ovat siten odottaneet tukioikeudettomien peltojensa pääsevän suorien tukien piiriin. Moni muu taas katsoo hehtaarikohtaisen tuen kutistuvan kaikilta viljelijöiltä, kun samat eurot jaettaisiin nykyistä suuremmalle alalle.

Kysymys on jakanut mielipiteitä tuottajajärjestö MTK:n sisällä.

"Tästä on puhuttu paljon viimeisen puolen vuoden aikana, ja olen kuullut lukuisia hyviä perusteluja puolesta ja vastaan", kertoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Lopullinen ratkaisu tukikysymykseen ei ole kyllä tai ei. "Äärivaihtoehdot on suljettu pois. Ratkaisu löytyy siitä keskeltä."

"Monimutkaisiin kysymyksiin harvoin on yksinkertaisia vastauksia. Elämä on kompromisseja."

Tukikysymys jakaantuu kahteen ryhmään.

Ensimmäisessä ovat tukioikeuksien pohjalta maksettavat cap-perustuet ja toisessa korvauskelpoisuuden pohjalta maksettavat ohjelmaperusteiset tuet, kuten luonnonhaitta- ja ympäristökorvaus.

MTK kannattaa jo raivattujen peltojen pääsyä perustuen piiriin. Se tapahtuisi lopettamalla tukioikeudet.

Jälkimmäinen ryhmä on hankalampi. Marttila arvioi, että kaikki raiviot eivät mitenkään pääse luonnonhaitta- ja ympäristökorvaukseen.

Kriteereitä hyväksyttäville aloille sorvataan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Kriteereistä odotetaan tiukkoja.

Yksi kriteeri voi olla, että ilmastosyistä huonot pellot jäisivät korvauksen ulkopuolelle. Kun taas korvauskelpoisuus annettaisiin sellaisille raivioille, jotka vähentävät esimerkiksi viljelijän maantieajoa.

Piikki auki -mallia ei haluta luoda. Tulevaisuudessa raivattavat pellot tulee pitää kokonaan tukien ulkopuolella, Marttila linjaa.

Neuvottelut MTK:n ja ministeriön välillä jatkunevat kesän yli.

Marttila kiittää viljelijöitä perusteellisesta keskustelusta. "Järjestön voima on vuoropuhelussa."

Timo Filpus
Viljelijöiden enemmistö ei kieltäisi pellon raivaamista.
Lue lisää

Älä tavoittele lähimmäisen tukioikeuksia

Jari Leppä: Perustuki on tulossa raiviopelloille, korvauskelpoisuus vain pienelle osalle raivioista

Facebookissa liikkeellä MT:n jutuksi naamioitu valeuutinen raivioratkaisusta – MT:n päätoimittaja tuomitsee teon jyrkästi

Raivioiden tukikelpoisuus on nostattanut myrskyn MTK:n sisällä – kolme tuottajaliiton puheenjohtajaa ottaa kantaa tilanteeseen