Maatalous

EU-ilmastopaketti edistää maatalouden ilmastotiekartan toteuttamista

Suomessa maankäyttösektorin nielu on välillä ollut uutta EU-ilmastopaketin tavoitetta isompi.
Raisa Kyllikki Karjalainen
Kansallinen maatalouden ilmastotiekartta valmistui viime vuonna.

"EU:n ilmastopaketti on kunnianhimoinen. Se antaa lisäpotkua tehdä ilmastotoimia", sanoo tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta.

EU-komissio julkisti keskiviikkona ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin. Ehdotusten avulla unioni saavuttaisi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Ehdotukset menevät seuraavaksi Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin käsittelyyn.

Lehtonen näkee ilmastopaketin vielä hyvin yleisluontoisena.

"Mutta yhdessä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kanssa, on mahdollisuus tuoda kansalliselle tasolle purevia toimia."

Myös se, mitä eri jäsenmaissa tehdään maatalouden osalta, tulee läpinäkyvämmäksi ja vertailtavammaksi.

"EU todellakin seuraa, miten jäsenmaat etenevät ilmastotoimissa. Paketin myötä jatkossa on todennäköisesti myös parempi asetelma toteuttaa maatalouden ilmastotiekarttaa."

Luonnonvarakeskus laati maatalouden ilmastotiekartan MTK:n ja SLC:n toimeksiannosta viime vuonna.

Lehtonen näkee, että EU-ilmastopakettia pitäisi tarkastella siitä näkökulmasta, että Suomen omat ilmastotavoitteet ovat unionia korkeammalla. Suomi haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

"Ilmastotiekartta suunniteltiin, että myös maataloussektorilta saataisiin tuntuvia päästövähennyksiä. EU:n ilmastopaketti ohjaakin, että koko Euroopassa mennään samaan suuntaan tavoitteiden osalta kuin Suomessa."

Maankäytön nielutavoite ei ole Lehtosen mukaan kovinkaan vaikeasti täytettävissä.

"Välillä Suomessa maankäyttösektorin nielu on ollut paketin tavoitetta isompi. Jos maatalouden maankäyttösektorin päästöt alenevat esimerkiksi turvemailta saatavilla vähennyksillä, voi toteutuva nielu olla vieläkin suurempi."

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin mukaan EU-ilmastopaketin ja maatalouden ilmastotiekartan hahmottamat haasteet ja tavoitteet ovat yhteneväiset.

"Pitkällä aikavälillä pakettia voidaan pitää jopa innostavana, kun fossiilipäästöistä pyritään eroon, hiilensidontaa tehostetaan sekä hiilinieluja kasvatetaan. Meillä on hyvät valmiudet toteuttaa tutkittuja, ilmastotehokkaita toimenpiteitä. Tämä voi tarjota Suomelle erinomaisen pohjan tehdä hyvää bisnestä tulevaisuudessa, ja näyttää Euroopalle ja koko maailmalle mallia."

Huolena tällä hetkellä on, ettei paketti ota kantaa rahoituksen järjestämiseen.

"Ollaan pitkän maratonin alussa. Vasta myöhemmin voi ottaa kantaa siihen, mitä tämä tarkoittaa tavalliselle viljelijälle."

"Tavoitteissa onnistumisen kannalta keskeisin kysymys on, liikkuuko raha päästöjen kannalta tehokkaisiin kohteisiin niin, että samalla viljelyn kannattavuus ja investointikyky esimerkiksi uusimpaan teknologiaan paranee? Rajoitukset ja sanktiot eivät ole tehokkain mekanismi. Toimien pitää olla aidosti käyttökelpoisia ja houkuttelevia yksittäiselle viljelijälle. Valittavien toimien pitää vahvistaa ja varmistaa maatalouden tärkeimmän tehtävän eli ruoantuotannon jatkuvuus"

Lue lisää

MTK:n Wallin vihreille: "Tärkeintä on nyt pitää huoli ruuantuotannon edellytyksistä, jotta ilmastotoimiin voidaan ryhtyä"

MTK:n toiminnanjohtaja: Poliitikkojen on torpattava EU-taksonomia – "Kannattavuuskriisissä painiva Suomen maatalous ei kestä enää investointeja vaikeuttavia rahoituskriteerejä"

Energiayhtiön johtaja ennustaa konfliktia metsä- ja energiateollisuuden välille – "Tämä vuosikymmen on rajua sopeutumisen aikaa"

EU:n hiili-nielu-laskelmat ovat jo muuttumassa