Maatalous

Keskustelu turvetta sisältävien maiden viljelyn alasajosta päästöjen vuoksi on turhaa provosointia, toteaa Maa- ja metsätalousvaliokunta kannanotossaan

Samoilla kasvulohkoilla voi olla eri maalajeja aina hiesusta turpeeseen ja mosaiikkimaisuus on muutoinkin lohkoillemme tyypillistä, valiokunnan jäsenet toteavat.
Sanne Katainen
Maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanotossa kerrotaan, että ilmastonmuutoksen myötä vaihtelevat sääolot lisääntyvät ja eloperäisten maiden vesitalous on hyvä kuivinakin kesinä.

Kaikkien maalajien peltoja tarvitaan ruuan huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomessa, toteaa Maa- ja metsätalousvaliokunta kannanotossaan.

Samassa kannanotossa kansanedustajat toteavat, että keskustelu turvetta sisältävien maiden viljelyn alasajosta päästöjen vuoksi on turhaa provosointia.

Kannanotossa kerrotaan, että ilmastonmuutoksen myötä vaihtelevat sääolot lisääntyvät ja eloperäisten maiden vesitalous on hyvä kuivinakin kesinä.

Tämän takia tarvitsemme kokonaisuuksien hahmottamista ja monimuotoista viljelyä. Jos maa ei kasva, tuotantopanosten ekologinen kuorma on käytetty turhaan.

Maataloustuotannon ensisijainen tavoite on tuottaa puhdasta ja turvallista ruokaa suomalaisille, mutta maa- ja metsätalouden merkitys myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa on merkittävä, kannanotossa sanotaan.

Jäsenet ovat käyneet keskusteluita Etelä-Pohjanmaan liiton ja Ruokaviraston asiantuntijoiden kanssa.

Käytyjen keskustelujen myötä valiokunnan kuulolla olleet jäsenet vakuuttuivat, että viljelyn rajoitusten kohdentaminen olisi myös mahdotonta toteuttaa käytännössä.

Samoilla kasvulohkoilla voi olla eri maalajeja aina hiesusta turpeeseen ja mosaiikkimaisuus on muutoinkin lohkoillemme tyypillistä, valiokunnan jäsenet toteavat.

Sen sijaan he kannustavat toimiin kohti vähähiilistä viljelyä.

He ovat kiitollisia viljelijöille ja koko ketjun toimijoille, jotka ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä sen lisäksi, että maa- ja metsätalous on merkittävä hiilen sitoja.

Toimitaan yhdessä niin, että tulevatkin sukupolvet voivat viljellä hyvissä olosuhteissa, valiokunnan jäsenet toteavat.

"Suomalainen ruoka on puolustamisen arvoinen asia."

Kannanoton ovat tehneet maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet: Anne Kalmari, Heikki Autto, Markku Eestilä, Ari Koponen, Anders Norrback, Jari Myllykoski, Raimo Piirainen, Janne Sankelo, Mikko Savola ja Jenna Simula.

Lue lisää

Lapualainen broileritila esitteli ilmastotoimiaan kansanedustajille – "Jos sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, tuottajaa ne kurittavat"

Lähiruokaa kuntien keittiöihin

Maatalous on Suomessa tulevaisuuden ala

Janne Sankelon traktori paloi kesken toukotöiden, naapuriapu pelasti kylvöt