Maatalous

Monen viljelijän palkka sulaa olemattomiin, kun polttoaineen, energian ja lannoitteiden hinnat nousevat humisten

Tuottajahintojen nousu laahaa pahasti perässä, minkä vuoksi lopettaminen uhkaa useita maatiloja.
Kari Salonen
Moni tuotantorakennus saattaa jäädä ensi talvena tyhjilleen, kun tuotannon kustannustaakka kasvaa mahdottomaksi osalle tiloista. Arkistokuva Suitian kartanon navetasta.

"Tuotantopanosten hintojen nousu on ollut nopeaa ja sen merkitys maatalouden kannattavuudelle on suuri", toteaa tutkija Jukka Tauriainen Luonnonvarakeskus Lukesta.

Tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, polttoaineen, energian ja rehujen, hinnat ovat nousseet tänä vuonna Tauriaisen mukaan keskimäärin 7,5 prosenttia. Arvio perustuu tilastoihin ja varovaiseen arvioon vuoden lopun hintakehityksestä.

Voimakas nousu seuraa useita vuosia jatkunutta melko maltillista kustannusten kohoamista.

"Edellinen iso nousu alkoi vuonna 2010 ja jatkui vuoteen 2013. Sen jälkeen hintakehitys on ollut melko tasaista, joskin noususuuntaista. Nyt näyttää, että vuoteen 2022 osuu jyrkempi nousu, joka alkaa jo tänä vuonna."

Tuottajahintojen nousutrendi on loivempi kuin tuotantopanosten. Monta vuotta tuottajahinnat ja panoshinnat ovat kulkeneet aika lailla käsi kädessä, mutta viime vuoden lopulta panokset ovat kallistuneet nopeammin, Tauriainen kertoo.

Käytännössä se tarkoittaa, että maatalousyrittäjille jäävä marginaali on pienentynyt. Nyt se voi monella tilalla hävitä kokonaan.

"Etenkin sika- ja siipikarjatiloilla tilan läpi kulkee paljon rahaa, mutta myös kustannusvirta on suuri. Muutaman prosentin nousu tuotantopanosten hinnoissa voi viedä yrittäjätulon kokonaan", Tauriainen sanoo.

Sika- ja siipikarjatilat ottavat kustannusten nousun täysimääräisimmin vastaan, arvioi Tauriainen. Ostorehujen lisäksi näillä tiloilla kuluu paljon energiaa. Nautatiloilla tuotantokustannuksissa pystytään joustamaan hieman enemmän esimerkiksi kotoisten rehujen avulla.

Silti kustannuskriisi heikentää kannattavuutta kaikissa tuotantosuunnissa. "Viljatilojakaan ei viljan hinnan nousu auta, jos ei ole myytävää."

Tämän vuoden kannattavuusluvut eivät vielä kerro koko totuutta, sillä muun muassa viljan ja lannoitteiden hintojen nousun vaikutus jakautuu myös ensi vuodelle.

Se, miten tilat hinnannousuista ja satomenetyksistä selviävät, riippuu eniten maksuvalmiudesta. Osalla tiloista se on heikko jo nyt, sillä takana on monta vaikeaa vuotta, jotka ovat syöneet puskureita. "Kun päivittäisistä laskuista ei enää selvitä, lopettamisriski kasvaa. Varmasti tiloja lopettaa talven aikana."

Kannattavuuden vaihtelu tilojen välillä on tuotantosuuntien ja saman kokoluokan tilojenkin sisällä suurta. Osalla kannattavuus on edelleen hyvä, samoin maksuvalmius.

Luken ennakkotulosten mukaan kaikkien Suomen maatilojen yhteenlaskettu yrittäjätulo laskee tänä vuonna lähes 190 miljoonaa euroa viime vuodesta. Viime vuoden ennakkotulos on 663 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden 475 miljoonaa euroa. Tulokset julkistettiin kuluvan viikon maanantaina.

Pitkällä aikavälillä maatalouden kannattavuuteen vaikuttaa kaikkein eniten tilojen markkina-asema ruokaketjussa, linjaa Tauriainen.

Erikoistutkija Arto Latukka Lukesta toteaa, että suomalaisten maatilojen ensi vuoden tilanteen ennustaminen on hyvin hankalaa.

"Kun tähän tulee koronasta toipuminenkin ja kaikki sen mahdolliset vaikutukset kansainväliseltäkin tasolta vielä normaalien hinta-sato-muutosten päälle, on vaikea sanoa vielä mitään."

Tauriainen korostaa, että tilojen kannattaa nyt laittaa panoksia liiketoiminnan johtamiseen. "Tehdä tai teettää laskelmia, ja toimia mahdollisimman hyvin niiden mukaan. Myös isot ratkaisut kannattaa suunnitella erityisen tarkasti."

Lue myös:

Viljelijä: "Lannoitteiden hinnannousu järkyttävä, monella vielä viime kevään lannoitteetkin maksamatta"

Lue lisää

Hakkuiden hyväksyntä lisääntyi

Lohenpoikasia havaittiin viime vuotta enemmän Tornion- ja Simonjoessa

"Kustannuskriisi lyö tuottajia oikein kunnolla"

Viljelijän rahat ja usko ovat loppu