LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

PTT: Ruuan hinta nousee tänä vuonna selvästi viime vuotta enemmän – nousupainetta on koko ketjussa

Kuluttajien kukkarossa maatalouden merkittävästi nousseet tuotantopanosten kustannukset eivät viime vuonna juuri näkyneet.
Petteri Kivimäki
Ruuan kuluttajahinnat nousivat viime vuonna varsin maltillisesti, vaikka hintojen nousu nopeutuikin loppuvuodesta.

Maatalouden nopea tuotantopanosten kustannusten nousu ei juuri näkynyt kuluttajien kukkarossa vielä viime vuonna.

Ruuan kuluttajahinnat nousivat viime vuonna varsin maltillisesti, vaikka hintojen nousu nopeutuikin loppuvuodesta.

Tänä vuonna ruuan hinta nousee selvästi viime vuotta enemmän, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT tänään julkistamassaan katsauksessa.

Kustannuspaineet koettelevat koko ruokaketjua. Hinnannousu voi olla yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa, PTT ennakoi.

Ruuan kuluttajahintojen nousu jäi viime vuonna maltilliseksi, vaikka hintojen nousu nopeutuikin loppuvuodesta.

Suomessa ruuan hinta (pois lukien alkoholittomat juomat) nousi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan keskimäärin 0,3 prosenttia vuonna 2021.

Kun elintarvikkeiden lisäksi huomioidaan myös alkoholittomat juomat, hinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 0,6 prosenttia.

Ruuan hinnan nousu oli viime vuonna Suomessa selvästi yleistä inflaatiokehitystä hitaampaa. Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 2,2 prosenttia. Ruuan hinnan vaikutus inflaatioon olikin varsin pieni viime vuoden aikana.

Ruuan hinnan nousu nopeutui Suomessa selvästi loppuvuodesta. Lokakuussa ruuan hinta nousi 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, marraskuussa 1,1 prosenttia ja joulukuussa 1,4 prosenttia. Hintakehityksessä oli vaihtelua tuoteryhmittäin.

Ruuan hintakehitys Suomessa oli viime vuonna selvästi maltillisempaa kuin maailmalla.

Akuuttiin maatalouden kustannuskriisiin on peräänkuulutettu vastuunkantoa koko ruokaketjulta, ja paineita on ladattu sekä tuottaja- että kuluttajahintojen nousulle.

Kuluttajien kukkarossa maatalouden merkittävästi nousseet tuotantopanosten kustannukset eivät viime vuonna juuri näkyneet. Myös elintarviketeollisuudessa ja kaupassa kustannukset ovat nousseet.

Suomessa kustannusten nousu on siirtynyt kuluttajahintoihin vähitellen ja pidemmälle aikavälille jakautuneena. Se johtuu muun muassa kaupan ja teollisuuden välisistä sopimuskäytännöistä.

Hinta on myös keskeinen kilpailukeino rakenteeltaan keskittyneessä elintarvikekaupassa, PTT:n katsauksessa todetaan. Ruuan kuluttajahintoihin vaikuttaa myös tuotteiden kysyntä suhteessa tarjontaan niin kotimaan markkinoilla kuin globaalisti.

Loppuvuodesta alkanut ruuan hinnan nousu jatkuu tänä vuonna ja ja ruuan hinnan nousu kiihtyy selvästi viime vuoteen verrattuna, PTT ennustaa.

Hintojen nousu seuraa EU:n hintakehitystä, mutta viiveellä. EU:ssa ja maailmalla on jo nähty merkkejä siitä, että ruokaketjun kustannusten nousu näkyy myös kuluttajahinnoissa.

Lihan ja maidon tuottajahinnat ovat olleet nousussa loppuvuodesta, mikä luo nousupaineita ruuan kuluttajahinnoille, samoin palkka- ja muiden kustannusten nousu elintarviketeollisuudessa ja -kaupassa.

Tänä vuonna ruuan hinnan nousu voi olla yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa. Markkinoilla on tällä hetkellä kuitenkin paljon epävarmuutta, mikä voi heijastua ruuan hintakehitykseen.

PTT julkaisee tarkemman prosenttiluvut sisältävän ruuan hintaennusteensa maaliskuun lopulla.

Lue lisää

MTK:n johtokunta vaatii maatalouden kustannuskriisiin nopeita ratkaisuja – "Jos markkina ei toimi hyvällä, on se pantava toimimaan kovin keinoin"

Viljelijän aseman paraneminen jää haaveeksi cap-uudistuksessa – ratkaisut täytyisi etsiä kilpailulainsäädännön puolelta ja markkinoilta

Inflaation kiihtyminen lyö maataloutta ankarasti

Maatalouden yrittäjätulo jäi viime vuonna ennustettuakin huonommaksi arvioi PTT – lasku asettuu 20 ja 36 prosentin väliin, kustannukset nousivat ja viennin kasvu taittui